APIB model: Borging & Bijsturing | HollandFit

De B van APIB: Borging & Bijsturing

APIB MODEL HOLLANDFIT

Fase B: Borging & Bijsturing

De I en de B in het APIB model liggen dicht tegen elkaar aan of overlappen zelfs. Waar medewerkers bezig zijn met hun gezondheid en vitaliteit daar kan gemeten en vervolgens bijgestuurd worden. Op basis van cijfers en KPI’s maar ook als er signalen van medewerkers komen dat een aanpassing in het programma gewenst is.  Monitoring van de voortgang vindt daarom frequent plaats.

Een dashboard waar alles samenkomt

Er wordt op individueel -, team- en organisatieniveau veel informatie verzameld. De kunst is om al deze informatie met elkaar te koppelen. De geaggregeerde uitkomsten van de gezondheid-, vitaliteit- en cultuurscans van de medewerkers aan de KPI’s van de organisatie. Wat doen die cijfers ten opzichte van elkaar? In hoeverre hebben een verbeterde fysieke en mentale gezondheid en vitaliteit impact op KPI’s als verzuim, verloop, productiviteit, medewerkers- en zelfs klanttevredenheid? Deze (cijfermatige) informatie en verbanden worden visueel inzichtelijk gemaakt in een dashboard. Hierop kunnen ook cijfers over de deelname aan en tevredenheid met het vitaliteitsprogramma worden meegenomen.    

Het dashboard als leidraad in het gesprek

De adviseurs van HollandFit en het projectteam komen regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken. Het dashboard geeft daarbij overzicht en sturing. In het begin ligt er vooral focus op de implementatie van het programma. Heeft het vitaliteitsprogramma een hoge deelname en is de medewerkerstevredenheid gestegen? Dan is dat een teken dat de goede weg is ingeslagen. Is de deelname op bepaalde interventies relatief laag? Wellicht kan een extra toelichting van HollandFit op de werkvloer eventuele drempels wegnemen. Of misschien is het nodig om een aanpassing te doen in het programma.

Naarmate het programma langer draait wordt er op basis van cijfers steeds meer inzichtelijk over de effectiviteit van de interventies. Dat geeft input om deze te continueren of indien nodig aan te passen. Dat kan een stap voor- of achteruit in de planning zijn of aanpassing van een activiteit. Maar er vinden ook gesprekken plaats op een ander niveau. Bijvoorbeeld hoe een gedragsverandering op de werkvloer ingebed kan worden in het dagelijks leven van de medewerkers. Zij verdienen immers hulp om het vol te houden.

Periodieke evaluatie

Regelmatige gezamenlijke evaluatie van de gehele APIB-cyclus is essentieel. Hoe gaat het met de interventies? Wat hebben we geleerd? Is het nodig om de planning of het programma aan te passen? Of misschien de ambitie? Welke consequenties heeft dat voor het budget? HollandFit adviseert en stimuleert om deze evaluatie elk kwartaal uit te voeren. Dat geeft ruimte om te anticiperen als dat nodig is. De voortgang wordt dan ook per kwartaal gerapporteerd.

Kortom

Het APIB model zorgt voor structuur, overzicht en continuïteit. Het vormt de bouwstenen voor de doelgerichte dienstverlening van HollandFit. Daarmee biedt het ook houvast aan het projectteam van de opdrachtgever voor een succesvolle implementatie en uitvoering van het vitaliteitsprogramma. Op gedegen wijze naar een vitale organisatie met meer energie en meer werkplezier!

Ben je benieuwd hoe de fases van het APIB model impact kunnen maken binnen jouw organisatie?

Plan een vrijblijvende afspraak met mij in om het DI-vraagstuk te bespreken.

Vitale groet,

Erik Steenbakkers
Algemeen Directeur - HollandFIt