Interventietrajecten | HollandFit

INTERVENTIETRAJECTEN

DE VOLGENDE STAP NAAR EEN VITALE ORGANISATIE


Onze interventietrajecten zijn gericht op zelfoptimalisatie en het versterken van de veerkracht en gezondheid van de deelnemers. De impact op de duurzame inzetbaarheid wordt daarmee vergroot. Het is een passend vervolg waarmee de verkregen inzichten uit onze vitaliteitsprogramma’s en gezondheidsonderzoeken verder geborgd en verankerd worden.

De groepstrajecten geven de deelnemers handvatten om dagelijks bewust bezig te blijven met hun eigen vitaliteit en gezondheid. Wekelijkse contactmomenten, huiswerkopdrachten en de online vitaliteitsomgeving MOOV bevorderen bewustwording, kennis, eigenaarschap en veranderbereidheid van deelnemers waarmee het fundament voor een gezonde(re) leefstijl gelegd wordt.

DE TRAJECTEN

Een HollandFit adviseur doet een ZitFit oefening voor aan een groep.

Fit &
Vitaal

Mentaal &
Vitaal

Vitale &
Energieke leider

Leefstijl 

coaching

model interventietrajecten

WETENSCHAPPELIJKE & EFFECTIEVE AANPAK

Als uitgangspunt gebruiken we het Stages of Change model (Prochaska & Di Clemente) welke de verschillende fasen van gedragsverandering beschrijft. Het Stages of Change model geeft weer dat gedragsverandering een proces is waarin vijf motivationele stadia te onderscheiden zijn, namelijk:

  • Ontkenning

  • Erkenning

  • Verkenningsfase

  • Actiefase

  • Gedragsbehoud/volhouden

“Wij geloven in de kracht van kleine persoonlijke veranderingen in gewoonten, waar je elke dag opnieuw mee kan beginnen en een leven langer plezier van hebt."

8,0

gemiddelde beoordeling workshops

8,6

krijgen onze trainers van de deelnemers

91%

gaat aan de slag met de gegeven adviezen

99,8%

raadt het interventietraject aan

Adviesgesprek inplannen

Ben je enthousiast, maar weet je niet welk traject bij jouw organisatie past? Plan een afspraak in en ontvang advies van een Interventiespecialist. 

Lysanne doet een dansje en loopt achteruit