Meer energie meer werkplezier | HollandFit

MEER ENERGIE,
MEER WERKPLEZIER

MEER ENERGIE,
MEER WERKPLEZIER

8,3

Gemiddelde beoordeling klanten

19

Jaren ervaring in de markt

8,6

Beoordeling deelnemers Health Check

''Samen brengen we vitaliteit
in het 💜 van jouw organisatie''

DIENSTEN

Wij zijn gespecialiseerd in:

Preventief Medisch Onderzoek

Incompany Wellbeing Programma

Trainingen & Interventies

Organisatieadvies 

Een HollandFit adviseur doet een ZitFit oefening voor aan een groep.

WELLBEING PROGRAMMA MOOV

Laagdrempelig en met impact aan de slag met vitaliteit? 

MOOV is een wellbeing programma met een activerende online omgeving. Het geeft medewerkers de tools om zelf aan hun vitaliteit en inzetbaarheid te werken.

Werkplezier

KLANTVERHALEN

Iedere organisatie is anders en geeft op haar eigen manier invulling aan vitaliteit. Benieuwd hoe een programma op maat eruit kan zien?


Welke MOOV maak jij vandaag?

Een greep uit onze samenwerkingen

logos klanten hollandfit
Lizzy Gallas

OVER ONS

HollandFit, de naam zegt het al. Met veel enthousiasme zetten wij ons dagelijks in voor de vitaliteit en Duurzaam Inzetbaarheid van werkend Nederland. Met een professioneel en gedreven team zijn wij sinds 2005 voor veel bedrijven een partner in het stimuleren van een gezonde leefstijl van het personeel. Wij geloven in een preventieve en energieke aanpak die de gehele organisatie een boost geeft.

FAQ: veelgestelde vragen over vitaliteit

Wat is vitaliteit

Vitaliteit betekent letterlijk "levenskracht". Het omvat zowel de geestelijke als lichamelijke gesteldheid van een individu, die samen zorgen voor de energie die nodig is om te leven. Deze energie stelt een persoon in staat om actief deel te nemen aan het leven. De vitaliteit van een persoon wordt bepaald door de balans tussen verschillende bronnen, waaronder fysieke aspecten zoals beweging, uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie en het vermogen om te herstellen na inspanning.

Wanneer ben je vitaal?

Je bent vitaal als je een hoge mate van energie en veerkracht ervaart, zowel fysiek als mentaal. Vitale mensen kunnen goed omgaan met stress, hebben een positieve levenshouding en zijn in staat om optimaal te functioneren.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een breed concept dat impliceert dat werknemers gedurende hun hele loopbaan productief, gemotiveerd en gezond blijven functioneren. Dit wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder werkplezier, werkvermogen, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsstijl, de inrichting van de werkplek en werkomgeving, de privésituatie en -omgeving, en het opleidingsniveau van werknemers. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid vereist een holistische aanpak die rekening houdt met al deze aspecten.

Wat doet een vitaliteitscoach?

Daar waar een leefstijlcoach zich vooral richt op fysieke aspecten zoals gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging, houdt een vitaliteitscoach zich daarnaast ook bezig met de mentale gesteldheid van cliënten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een hoge werkdruk, chronische vermoeidheid, slecht slapen of stressklachten?

Wat is vitaliteit op de werkvloer?

Vitaliteit op de werkvloer is nauw verbonden met zowel preventie als amplitie. In beide gevallen gaat het om het actief bevorderen van de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van werknemers. Bij preventie richt men zich op het voorkomen van risico's zoals geïdentificeerd in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Bij amplitie daarentegen ligt de nadruk op het algemene welbevinden van werknemers. Dit kan worden bereikt door verschillende bouwstenen, zoals specifieke interventies, beleid en programma's gericht op het stimuleren van gezond gedrag, stressmanagement, werkplezier, enzovoort.

Waarom is vitaliteit belangrijk op de werkvloer?

Waar voorheen vaak de nadruk lag op louter productiviteit, groeit het besef dat een vitale werkomgeving essentieel is voor de productiviteit, betrokkenheid en het algemene welzijn van werknemers. Dit draagt bij aan een vermindering van ziekteverzuim en bevordert een positieve werkcultuur.

Wat zijn de voordelen van vitale medewerkers?

Medewerkers die zich goed voelen, plukken daar niet alleen privé, maar ook op het werk de vruchten van. Ze ervaren minder snel stress, beschikken over meer energie en hebben een grotere motivatie om te werken. Gezonde en vitale werknemers zijn over het algemeen productiever, melden zich minder vaak ziek, dragen bij aan een positieve werksfeer en dragen bij aan verbeterde bedrijfsresultaten.

Hoe zorg je als werkgever voor duurzame inzetbare medewerkers?

Als werkgever kun je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen door te investeren in preventie (het voorkomen van risico's) en amplitie. Amplitie omvat het gericht bevorderen van welbevinden en welzijn door te investeren in gezondheidsbevordering, loopbaanontwikkeling en een werkomgeving die welzijn ondersteunt. Hier zijn enkele voorbeelden van stappen die je kunt ondernemen:

Creëer een gezonde werkomgeving: Zorg voor ergonomische werkplekken, stimuleer voldoende beweging en promoot gezonde voeding. Verminder stress door een evenwichtige werkbelasting en bevorder een positieve werksfeer.

Investeer in opleiding en ontwikkeling: Bied medewerkers kansen om hun vaardigheden te verbeteren en hun carrière te ontwikkelen. Dit kan via trainingen, cursussen, coaching of mentorprogramma's.

Bevorder de werk-privébalans: Faciliteer flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en respecteer de persoonlijke tijd van medewerkers. Dit draagt bij aan het verminderen van stress en verbetert de tevredenheid en productiviteit.

Implementeer een vitaliteitsprogramma: Programma's zoals MOOV kunnen medewerkers helpen actief te werken aan hun gezondheid en welzijn. Door persoonlijke coaching, uitdagingen, beloningen en een vitaliteitsbudget aan te bieden, kunnen medewerkers hun vitaliteit stap voor stap verbeteren.

Stimuleer medewerkersbetrokkenheid: Vraag feedback, betrek medewerkers bij besluitvorming en erken hun bijdragen. Dit verhoogt het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid.

Zorg voor goed leiderschap: Leiders die steun bieden, eerlijk communiceren en respect tonen hebben een positieve impact op de betrokkenheid en het welzijn van medewerkers.

Door deze stappen te volgen, kun je als werkgever bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

Hoe kan ik als werkgever burn-out bij mijn medewerkers voorkomen?

Als werkgever speelt u een cruciale rol in het voorkomen van burn-out onder uw medewerkers. Hieronder enkele voorbeelden van bouwstenen:

Bevorder een gezonde werk-privébalans: Moedig medewerkers aan om duidelijke grenzen te stellen tussen hun werk- en privétijd en respecteer deze grenzen. Flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken kunnen hieraan bijdragen.

Implementeer effectief stressmanagement: Organiseer trainingen en workshops over stressmanagementtechnieken. Dit kan medewerkers helpen om stress beter te beheren en potentiële burn-outs te voorkomen.

Creëer een ondersteunende werkomgeving: Zorg voor open communicatie, luister naar de zorgen van uw medewerkers en reageer op signalen van overmatige stress. Een ondersteunende werkomgeving kan medewerkers helpen zich veilig en gewaardeerd te voelen, wat burn-out kan helpen voorkomen.

Zorg voor voldoende middelen en ondersteuning: Zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben om hun werk effectief te doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om toegang tot vitaliteitscoaching of deelname aan een health check.

Het vitaliteitsplatform van MOOV kan u ondersteunen in het creëren van een omgeving die burn-out helpt voorkomen. Het platform biedt verschillende tools en hulpmiddelen, zoals persoonlijke coaching, trainingen voor stressmanagement en gezondheidsbevorderende activiteiten, die kunnen bijdragen aan het welzijn van uw medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid.