Vitaliteitscan | HollandFit

METEN EN WETEN WAAR JE STAAT:

DOE DE VITALITEITSCAN


Vind jij werken aan de inzetbaarheid van je collega’s en jezelf ook belangrijk? Wil je meer inzicht in de vitaliteit en gezondheid van jouw medewerkers? Weten welke thema’s extra aandacht nodig hebben? Kortom, wil je vitale medewerkers die inzetbaar blijven? Dan ben je bij HollandFit aan het juiste adres. Tijdige aandacht is essentieel! Vitaliteit op de werkvloer verdient prioriteit. Steeds meer HR-managers zijn zich daarvan bewust. Met vitaal personeel realiseer je een hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid.
HollandFit collega Laura aan het werk achter haar laptop

Inzicht in vitaliteit

Met onze vitaliteitscan meet je op een laagdrempelige manier de inzetbaarheid van jouw collega’s. De scan geeft inzicht in de huidige situatie, maar heeft ook een voorspellende waarde voor de toekomst. De vragenlijst is gemakkelijk in te vullen vanaf ieder apparaat en meet de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op de inzetbaarheid. Na het invullen volgt een individuele terugkoppeling met analyse en advies over mogelijke vervolgstappen.
HollandFit collega Laura aan het werk en lachend achter haar laptop

Daarom een vitaliteitscan!

Gezonde en fitte medewerkers zijn energieker en productiever. De eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid is het verkrijgen van inzicht. Wij geloven dat veel mensen gezonder willen leven, maar nog niet weten hoe. De vitaliteitscan geeft medewerkers inzicht, zodat zij zelf aan de slag kunnen met een gezondere leefstijl.
Directeur Erik Steenbakker in overleg

Wetenschappelijk gevalideerd

Een onderdeel van onze vitaliteitscan is de Work Ability Index (WAI). De WAI is een vragenlijst die het werkvermogen meet. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid voor nu en in de toekomst. De vitaliteitscan van HollandFit is wetenschappelijk gevalideerd en ontwikkeld in samenwerking met de Tilburg University.  Als organisatie ontvang je een terugkoppeling op organisatieniveau. Met een adviseur van HollandFit bespreek je welke vervolgstappen genomen kunnen worden om inzetbaarheid binnen jouw organisatie te verbeteren.
Na de healthcheck wordt er een gesprek gevoerd waar de resultaten besproken worden

Voorkom ziekteverzuim

Ziekteverzuim neemt in Nederland toe. Dit blijkt uit een recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanaf 2014 is in Nederland sprake van een toename in ziekteverzuim in vrijwel alle bedrijfstakken. In 2019 was het ziekteverzuim het hoogst bij de overheid (gezondheidszorg en onderwijs), industrie en vervoer en opslag. Inzet van de vitaliteitscan geeft een positieve Return on Investment door minder verzuim, hogere productie en meer werkgeluk. Iedere geïnvesteerde euro in preventie levert 3 euro op.
Een hollandfit adviseur neemt een druppel bloed af tijdens een healthcheck

Basis voor PMO / PAGO

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of PAGO  is een wettelijke verplichting. Gebruikelijk is om dit eens in de drie jaar aan te bieden aan medewerkers. Een PMO bestaat uit een vragenlijst met daaraan gekoppeld een aantal fysieke metingen en een adviesgesprek. Wij kunnen eenvoudig onze vitaliteitscan uitbouwen naar een volwaardig PMO. Hiervoor voegen we fysieke metingen toe die relevant zijn naar aanleiding van uitkomsten van een RI&E en die passen bij de werkzaamheden binnen jouw organisatie (bijv. fysiek zwaar werk).