APIB model | HollandFit

Het HollandFit APIB model

Duurzame inzetbaarheid met het APIB-model

Werkplezier en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zitten de medewerkers fysiek en mentaal lekker in hun vel dan zie je dat terug in hun productiviteit en loyaliteit? Duurzame inzetbaarheid (DI) wordt op de arbeidsmarkt steeds belangrijker. Daarom is het van groot belang om in te zetten op de vitaliteit en gezondheid van het personeel. HollandFit helpt daarbij en maakt gebruik van de bouwstenen door het zelf ontwikkelde APIB-model.

Van DI-Ambitie naar een Plan van aanpak inclusief planning. Van Implementatie en interventies en passende activiteiten naar Borging en bijsturing ervan. Je bent er niet in één keer. Werken aan vitaliteit en gezondheid is een proces waarin je van een beginsituatie stap voor stap toewerkt naar het gewenste resultaat. Het is een proces van meten, prioriteiten stellen en aan de slag gaan. En dan ben je nog niet klaar. Je wil het niveau immers ook vasthouden. Daarom is het van belang dat er continuïteit in het proces wordt geborgd en ieder stap met enige regelmaat wordt doorlopen.  

Het APIB-model zorgt voor structuur, overzicht en continuïteit. Het vormt de bouwstenen voor de doelgerichte dienstverlening van HollandFit. Het model bestaat uit 4 cruciale fasen:

  • Ambitie & Analyse 
  • Plan & Planning
  • Interventies & Implementatie
  • Borging & Bijsturing.

Om een goed idee te krijgen van de werkwijze van HollandFit doorlopen we in dit artikel de 4 fasen van het APIB model.

 Analyse ambitie Plan Planning Interventie implementatie borgen en bijsturen APIB model HollandFitSAMEN AAN DE SLAG MET VITALITEIT?

Wil jij aan de slag met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. We kijken graag samen wat de behoefte is, hoe we deze in kunnen zetten in doelen en hoe verbeteringen te realiseren zijn.

Of neem een kijkje bij onze aanpak.