Wat zijn de stappen voorafgaand aan een PMO? | HollandFit
Wat zijn de stappen voorafgaand aan een PMO?
28 maart 2022 

Wat zijn de stappen voorafgaand aan een PMO?

Regelmatig krijgen wij de vraag of we een PMO of gezondheidsonderzoek kunnen uitvoeren. Hartstikke mooi natuurlijk en goed voor onze business. Helaas krijgen we ook vaak de vraag erbij: moeten wij zelf ook nog iets doen en wat verwachten jullie van ons? Alsof het organiseren van een PMO net zoiets is als het inhuren van een glazenwasser. Dit zijn de ramen die vies zijn en succes ermee.

PMO als vertrekpunt voor echte gezondheidswinst

Veel organisaties zien het uitvoeren van een gezondheidsonderzoek als een verplichting waar ze een vinkje achter willen zetten. Of vanuit de gedachte: wij moeten ook iets met vitaliteit, laten we maar zo’n onderzoek doen. De opdracht voor het regelen wordt vaak neergelegd bij HR; dit is je budget en regel het maar. HR zoekt naar mogelijke aanbieders en stelt de genoemde vragen. Logisch en begrijpelijk. Maar ook jammer en een gemiste kans. Want een PMO kan juist een uitstekend vertrekpunt zijn voor echte gezondheidswinst binnen een organisatie. Het is een vertrekpunt, maar nooit de complete oplossing. Door het organiseren van een PMO realiseer je met name bewustwording bij medewerkers (hoe sta ik ervoor) en inzicht voor de organisatie (waar liggen mogelijke knelpunten).

Met die bewustwording en dat inzicht moet je dan nog wel aan de slag. Wij gaan met deze organisaties in gesprek om eerst meer zicht te krijgen op de doelen en de ambities op het vlak van vitaliteit. Pas daarna kunnen we de invulling van het PMO vormgeven. Deze moet immers in dienst staan van de doelstellingen en ambities.

Een PMO creëert verwachtingen

Het werken aan vitaliteit is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgever en medewerker, maar een PMO creëert ook weer verwachtingen. Vergelijk het met iemand die bij de huisarts te horen krijgt dat zijn bloeddruk te hoog is. Die wordt niet direct naar huis gestuurd, maar krijgt toelichting over oorzaak, gevolg en verwijzingen naar mogelijke maatregelen om de bloeddruk te verbeteren. Gelukkig maar, want met enkel de constatering van de hoge bloeddruk ben je nog verder van huis. Onzekerheid, angst en stress kunnen directe gevolgen zijn. Het is daarom heel belangrijk om vooraf al na te denken over mogelijke vervolgstappen na het PMO. Die hoeven nog niet helemaal in graniet gegoten te zijn, zolang ambitie, draagvlak en budget aanwezig zijn voor een vervolg.

De belangrijkste stappen

Kortom, pas als je zeker bent dat het organiseren van een PMO aansluit bij interne doelstellingen of een andere waardevolle bijdrage kan leveren, kan je echt aan de slag. De belangrijkste stappen bij het organiseren van een succesvol PMO zijn daarom:

  1. Creëer draagvlak binnen de gehele organisatie.
  2. Formuleer samen met MT/OR/HR doelstellingen voor de korte (het PMO) en de lange termijn (vitaliteitsbeleid).
  3. Zoek een aanbieder die aansluit bij de doelstellingen en randvoorwaarden (o.a. budget, periode, tijdsduur).
  4. Denk na over de vervolgstappen op het PMO. Wat verwacht je van medewerkers en wat verwachten medewerkers van jou?
  5. Realiseer in samenwerking met de aanbieder een goede communicatie campagne. Informeer medewerkers over het belang en de meerwaarde voor zowel medewerker als werkgever.
  6. Maak deelname laagdrempelig (makkelijk inschrijven, tijdens werktijd) en volledig anoniem (belang van privacy).

Wil je eens verder praten over deze stappen of over een mogelijk PMO binnen jouw organisatie, neem dan contact op.

Over de schrijver
Als klantmanager heb ik een zeer veelzijdige functie. Elke klant heeft zijn eigen eisen en wensen en elke doelgroep vraagt een andere aanpak. Bij de één maak ik direct onderdeel uit van het team dat zich bezig houdt met verzuim, inzetbaarheid, productiviteit en gezondheidsbevordering. Bij een ander adviseer en rapporteer ik meer van een afstand. Het balanceren van eisen, wensen en belangen, zowel bij de klant als intern vind ik de meest interessante uitdaging binnen mijn werk.