PMO of healthcheck | HollandFit

PMO GEEFT INZICHT IN VITALITEIT
VAN MEDEWERKER EN ORGANISATIE

PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK
BETROUWBAAR INZICHT IN VITALITEIT

Aan de slag met vitaliteit, waar begin je? Waar heb je als organisatie baat bij? En hoe kunnen medewerkers optimaal geholpen worden? Een healthcheck of Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft inzicht. Door de inzet van onze online vitaliteitscans, fysieke metingen en evaluatie en advies brengen wij de vitaliteit van medewerker en organisatie in kaart. Naast het creëren van bewustwording, zorgt het gezondheidsonderzoek voor een prettig vertrekpunt en een mooie start voor toekomstig beleid.
HollandFit Collega's Karin en Marit in overleg over vitaliteit.

ONLINE SCANS 

Een online vitaliteit- of inzetbaarheidscan is een vragenlijst over thema's als energie en werk, leefstijl en werkvermogen. De scan is onderdeel van een healthcheck of PMO met fysieke metingen, maar kan ook worden ingezet als losse interventie. Het invullen is eenvoudig en kan op ieder moment vanaf elk apparaat. De medewerker ontvangt direct een persoonlijke terugkoppeling. De resultaten worden geanalyseerd op groepsniveau en besproken aan de hand van een rapportage. De uitkomst van de scan duidt het werkvermogen en geeft handvatten voor verbetering op zowel individueel als organisatieniveau.

Een HollandFit adviseur meet de lengte van een healthcheck deelnemer

FYSIEKE METINGEN

Een volledige healthcheck of PMO bestaat altijd uit een aantal fysieke metingen. De verschillende testen hebben een belangrijke voorspellende waarde op het gebied van gezondheid. Voorbeelden zijn BMI, bloeddruk, vetpercentage, cholesterol en glucose. De basismetingen worden naar behoefte uitgebreid met een visusmeting, audiogram, longfunctiemeting, conditietest, ontspanningstest (HRV) of een belastbaarheidsonderzoek.
Een Hollandfit adviseur meet het vetpercentage van een healthcheck deelnemer
Elk onderzoek wordt begeleid door één van onze vitaliteitsadviseurs. Deze bespreekt de resultaten met de medewerker, geeft advies en gaat in gesprek over concrete acties waar de medewerker morgen mee van start kan. Op deze manier krijgen medewerkers inzicht in de eigen gezondheid en versterken we persoonlijk eigenaarschap om aan de slag te gaan.
Na de healthcheck wordt er een gesprek gevoerd waar de resultaten besproken worden

EVALUATIE EN ADVIES

Onze gezondheidsonderzoeken bevatten altijd een heldere rapportage op individueel en groepsniveau. Medewerkers ontvangen een persoonlijk rapport met alle testuitslagen en een advies op maat van onze adviseur. Op organisatieniveau volgt een (anonieme) groepsrapportage die inzicht geeft in hoe de organisatie er als geheel voor staat op de verschillende gezondheidsthema’s. Resultaten worden desgewenst gesegmenteerd naar bijvoorbeeld functiegroep, afdeling of standplaats. Een conclusie en advies met handvatten voor maakbare vervolgstappen complementeren de rapportage.