PMO, voorkomen is beter dan genezen
PMO, voorkomen is beter dan genezen
27 juni 2024 

PMO, voorkomen is beter dan genezen

Een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) speelt een belangrijke rol in het voldoen aan de arbowetgeving, specifiek de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van hun werknemers in kaart te brengen en te evalueren. Een PMO helpt hierbij door inzicht te geven in de gezondheidstoestand van de werknemers en potentiële risico’s vroegtijdig te signaleren. In deze blog lees je wat een PMO precies is en wat het oplevert voor zowel werkgever als werknemer. 

Wat houdt een PMO in?

De basisopzet van een PMO bij HollandFit bestaat uit een gezondheidsmeting en een vragenlijst. Er worden metingen gedaan naar cholesterol, glucose, bloeddruk, lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, tailleomtrek en het risico op hart- en vaatziekten. De vragenlijst bevat onder andere vragen over werkvermogen, bevlogenheid, persoonlijke hulpbronnen en verschillende leefstijlfactoren. De werknemer ontvangt vervolgens een persoonlijk rapport met adviezen die de gezondheid kunnen bevorderen.

Daarnaast kunnen bedrijven kiezen voor aanvullende onderzoeken, zoals een HRV-meting, oogtest, gehoortest, ontspanningstest, belastbaarheidsonderzoek, longfunctietest en conditietest. Dit maakt het mogelijk om een volledig beeld te krijgen van de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Tevens ontvangt de opdrachtgever een adviesrapport met de resultaten op groepsniveau en een concreet advies om invulling te geven aan deze bevindingen.

Waarom PMO?

“Voorkomen is beter dan genezen”

Zoals de naam al zegt is dit onderzoek preventief. We willen voorkomen dat een werknemer gezondheidsklachten gaat ervaren. We proberen mensen bewust te maken van hun (on)gezondheid. Als het nodig is willen we hen ook bewegen aan hun gezondheid te werken. Bijvoorbeeld iemand met slechte cholesterolwaarden geven we tips om de leefstijl aan te passen.

Eventueel verwijzen we iemand door naar een specialist (bijvoorbeeld de huisarts, opticien, audicien of psycholoog).

Het mes snijdt aan twee kanten: een goede gezondheid en vitaliteit zorgt ervoor dat de werknemer beter in zijn of haar vel zit. Voor de werkgever is dit voordelig, omdat het ziekteverzuim afneemt en het arbeidsvermogen toeneemt.

Waarom kiezen voor een PMO bij HollandFit?

Bij HollandFit geloven we dat een gezonde werknemer een gelukkige en productieve werknemer is. Door het uitvoeren van PMO’s helpen we bedrijven niet alleen om te voldoen aan de arbowetgeving, maar ook om een gezonde en vitale werkomgeving te creëren. Onze aanpak is persoonlijk en op maat gemaakt, zodat we elke medewerker de aandacht kunnen geven die hij of zij verdient.

Onze PMO’s zijn een waardevolle investering in de gezondheid van medewerkers en dient als basis voor meerjarige plannen ter bevordering van vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Investeer in een PMO bij HollandFit en ontdek hoe wij uw bedrijf kunnen helpen om de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren.
Wil je meer weten over een PMO programma bij jouw bedrijf?
Vraag een vrijblijvend voorstel aan

Cijfers preventie & leefstijl

  • Volgens onderzoek van het RIVM is ongezond gedrag verantwoordelijk voor 20% van de ziektelast. (Bron: RIVM)
  • Onderzoek wijst uit dat investeren in vitaliteit leidt tot 20% toename van het werkvermogen, 18% meer productiviteit, 15% daling van het ziekteverzuim en 12% meer klantgroei. Elke euro die een werkgever besteedt aan de gezonde leefstijl van een medewerker, bespaart drie euro op de ziekteverzuimkosten. (Bron: Medisch Contact)
  • 'Factoren die invloed hebben op het hartrisico, zijn roken, diabetes, stress, groente en fruit, beweging en alcohol. Bij mannen dragen deze factoren voor 90% en bij vrouwen voor 94% bij aan de kans op het krijgen van een hartaanval, waarbij de ene factor meer invloed heeft dan de andere factor. Verder kwam uit de Interheart Study (2004) dat Alzheimer met 60% voorkomen kan worden, kanker met 40% en diabetes type 2 met 60-70%. De factoren die de meeste invloed hebben op het ontwikkelen van deze ziektes zijn weinig beweging, roken, overgewicht, slaaptekort, stress en slechte eetgewoontes. Bottom line: een slechte leefstijl leidt tot ziekte. Een gezonde leefstijl is dus ontzettend belangrijk.' (Bron: Interheartstudy 2004) https://www.smartvitaal.nl/blog/invloed-leefstijl-gezondheid 
  • '40 procent van de Nederlanders is te zwaar en hoewel het percentage rokers afneemt, rookt nog steeds één op de vier volwassenen. Ook alcohol is een probleem: slechts 40 procent van de Nederlanders voldoet aan de nieuwe norm van niet meer dan één glas per dag. Ongezonde leefgewoontes zijn van grote invloed op het ontwikkelen van bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen, diabetes, beroerte en specifieke vormen van kanker. Zo wordt diabetes mellitus type 2 voor 80 procent veroorzaakt door overgewicht en of iemand COPD of longkanker krijgt, is vrijwel geheel ‘te danken’ aan het roken. Bij de overige kankersoorten zijn slechte leefgewoontes nog altijd voor een derde de oorzaak. ' (Bron: Radboudumc 2018) https://www.radboudumc.nl/getmedia/d4b18457-f589-4ed4-be40-2bde369a18c0/Preventie_door_gezonde_leefstijl.aspx
Over de schrijver
Ik werk binnen HollandFit als vitaliteitsadviseur. Dat houdt in dat ik langs ga bij bedrijven door heel NL om gezondheidschecks uit te voeren. De vele verschillende locaties en mensen zorgen er voor dat elke dag anders is. Het is bij elke gezondheidscheck opnieuw een uitdaging om op individueel niveau te kijken naar wat iemand kan doen om vitaler te worden en om degene te motiveren om daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.Deze baan geeft mij energie doordat ik mijn interesses en kennis kan combineren met het helpen van mensen. Ik hoop dat ik met deze baan een steentje bij kan dragen aan een gezondere maatschappij.