Het verschil tussen een PAGO en een PMO en de wettelijke verplichtingen
Wat is het verschil tussen een PAGO en een PMO?
31 januari 2023 

Wat is het verschil tussen een PAGO en een PMO?

De termen PAGO en PMO worden vaak door elkaar gebruikt en dit zorgt vaak voor verwarring bij veel HR afdelingen. In dit artikel geven wij een korte uitleg van de 2 verschillende onderzoeken en wat de verschillen zijn.

Wat is een PAGO?

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Een PAGO is gericht op het in kaart brengen van werk gerelateerde gezondheidsrisico’s. Het heeft als doel om de risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers met zich meebrengt te minimaliseren.

In de praktijk wordt de PAGO al vaak vervangen door een PMO, ook wel gezondheidsonderzoek of health check genoemd. De inhoud van een PAGO wordt bepaald door de uitkomsten van een RI&E en wordt vaak uitgevoerd door een bedrijfsarts. Bij de frequentie van het aanbieden van een PAGO geldt een instemmingsrecht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Wat is een PMO?

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Een PMO is gericht op het in kaart brengen van de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid inclusief de leefgewoonten van de medewerker en psychosociale arbeidsbelasting van de medewerker. Een PMO heeft tot doel de algehele gezondheid van de medewerkers te beschermen of te verbeteren. De inhoud van een PMO wordt mede bepaald door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging actief te betrekken en een PMO wordt niet uitgevoerd door een bedrijfsarts. De metingen die plaatsvinden hebben meestal betrekking op fysieke en mentale metingen met aansluitend advies voor de individuele deelnemer en mogelijke aansluitende interventies voor de organisatie.

Wat zijn de verschillen?

Een PMO is breder dan een PAGO. Een PAGO onderzoekt de gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn, terwijl het PMO breder is dan dat. Deze kijkt naar de algemene gezondheid, inclusief leefstijl en mentale gesteldheid. Ook is er na een PMO vaak de optie om na het afnemen van het onderzoek aansluitende (onafhankelijke) interventies af te nemen die de gezondheidsrisico’s kunnen verminderen. Hierdoor kan de organisatie een extra bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van haar medewerkers.

Is een PMO/PAGO wettelijk verplicht?

Een PAGO dient de werkgever aan te bieden op basis van wettelijke of CAO verplichtingen. Een PMO kan de werkgever op vrijwillige basis aan zijn medewerkers aanbieden. Echter, is het vaak zo dat de inhoud van een PMO zo kan afgestemd kan worden dat men hiermee ook voldoet aan de wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een PAGO.

Wil je ook een PAGO of PMO uitvoeren binnen jouw organisatie? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze organisatieadviseurs om te kijken naar de mogelijkheden.

Over de schrijver
Als vitaliteitsdeskundige geef ik adviezen aan bedrijven en medewerkers op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ik krijg energie van mijn werkzaamheden, juist de afwisseling maakt het leuk en interessant. Zo geef ik o.a. trainingen, voer ik PMO’s uit en geef ik adviezen en presentaties aan bedrijven op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.