Wat is amplitie en hoe werk je eraan?
Wat is amplitie en hoe werk je eraan?
03 juni 2024 

Wat is amplitie en hoe werk je eraan?

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’. In 2009 heeft prof. dr. Wilmar Schaufeli (bekend van het JD-R-model) het woord 'amplio' omgevormd tot de term 'amplitie': ‘Het versterken, vergroten en vermeerderen van het welbevinden en functioneren van medewerkers’.

Met deze term hebben we een drieluik gecreëerd: curatie (behandelen verzuim), preventie (voorkomen verzuim) en amplitie. Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben elk een eigen invulling en betekenis voor medewerkers.

Wat is amplitie?

Bij amplitie ligt de focus op de individuele medewerker. Het welbevinden en functioneren van elke individuele medewerker staan centraal. Dit vraagt om eigenaarschap van de medewerker en maatwerkondersteuning van de werkgever. Het is belangrijk dat de medewerker de regie neemt en hierbij wordt gefaciliteerd door de werkgever, vaak vanuit de afdeling HRM of, beter gezegd, Mens & Organisatie (om in amplitieve termen te spreken). De werkgever speelt hierbij een cruciale rol door het scheppen van een werkomgeving waarin de medewerker zich optimaal kan ontwikkelen en floreren. Dit omvat het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke groei, professionele ontwikkeling, en een goede balans tussen werk en privé.

Daarnaast impliceert amplitie een proactieve benadering van het werkklimaat, waarbij voortdurend wordt gezocht naar manieren om de sterke punten en talenten van medewerkers te benutten en te versterken. Dit kan onder andere door middel van coaching, training en andere vormen van ondersteuning die zijn afgestemd op de individuele behoeften van de medewerkers. Het uiteindelijke doel is om een cultuur te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen, wat bijdraagt aan hun algehele tevredenheid en productiviteit.

In essentie draait amplitie om het maximaliseren van het potentieel van medewerkers, wat niet alleen ten goede komt aan de medewerkers zelf, maar ook aan de organisatie als geheel.

Bevorderen welbevinden

Volgens Yrenee Koen, (Toegepast Psycholoog en oprichter van Talent College) kan je amplitie als volgt omschrijven: ‘’Amplitie is hét kernwoord van de positieve organisatiepsychologie en dé oplossing om succes te behalen in de moderne en toekomstige wereld."

Bevlogenheid

Binnen amplitie speelt bevlogenheid een belangrijke rol. Bevlogenheid is een positieve toestand die bestaat uit drie kenmerken:

 • Vitaliteit: de energie en veerkracht waarmee medewerkers hun werk doen.
 • Toewijding: de betrokkenheid, het enthousiasme en de voldoening ten aanzien van het werk en de organisatie.
 • Absorptie: de focus en gedrevenheid waarmee medewerkers opgaan in hun werk.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een toename van bevlogenheid bij een individuele medewerker leidt tot significante voordelen voor de organisatie.

Wat leveren amplitie en bevlogenheid nu op?

Uit onderzoeken van verschillende internationaal gerenommeerde partijen zoals Oxford, Gallup en McKinsey komen zeven kernpunten naar voren die aangeven wat de mogelijke resultaten zijn van het streven naar amplitie en bevlogen medewerkers:

 1. Lagere verzuimcijfers -40%
 2. Lager (ongewenst) verloop -25%
 3. Hogere productiviteit +17%
 4. Hoger effectiviteit +20%
 5. Hogere verkoop + 18%
 6. Hogere (klant)tevredenheid +12%
 7. Lagere fouten en incidenten -40%

  Door amplitief te werken bevorder je het geluk en welzijn van medewerkers, met als gevolg meer successen op het behalen van organisatie doelstellingen.

4 pijlers amplitie

1. Gezondheid

Faciliteer en stimuleer gezond gedrag met activiteiten zoals een preventief medisch onderzoek, een wellbeing themakalender,  wandelend overleg, gezonde werklunches en mindfulness aan. Betrek medewerkers bij het gezondheidsbeleid en de interventies die eronder hangen.

2. Bevlogenheid

Creëer een omgeving die de bevlogenheid bevorderd, ga geregeld ontwikkelingsgesprekken aan, zorg voor voldoende aandacht voor competenties, autonomie en verbondenheid.

3. Talentmanagement

Ontwikkel de talenten van medewerkers door hen actief te stimuleren hun unieke vaardigheden te ontdekken, ontwikkelen en effectief in te zetten. Als leidinggevende is het essentieel om op de hoogte te zijn van de individuele behoeften van elk teamlid. Voer daarom regelmatig en structureel gesprekken waarin je een open dialoog aangaat, zodat medewerkers zich gehoord en ondersteund voelen in hun professionele groei.

4. Werkinrichting 

Zorg ervoor dat zowel de fysieke werkomgeving als de inhoudelijke aard van het werk aansluit op de behoeften van de werknemer. Denk aan ergonomische werkplekken maar ook aan regelruimte en persoonlijke incheck-momenten met je medewerker.

Aandachtspunten bij het toepassen van amplitie.

Allereerst wil je versterken wat al goed gaat, kijk dus naar je huidige beleid en analyseer je positieve resultaten om te zien hoe je die kan versterken. Kijk ook of de regelingen die je hebt voor iedereen beschikbaar zijn en niet uitsluitend voor bv. de oudere medewerker.

Zorg ervoor dat je draagkracht hebt in de gehele organisatie en betrek ook iedereen erbij. Een bottom up gesprek levert veel inzichten op vanuit de werkvloer. Wees hierbij bewust van positief taalgebruik ook bij het invoeren van amplitie. Vraag bijvoorbeeld ‘’Wat gaat er goed of wat heb je nodig?’’ in plaats van "Wat gaat er mis?". Focus op werkenergie in plaats van werkdruk, blijf-gesprek in plaats van exitgesprek of gezondheidsbeleid in plaats van verzuimbeleid.

Amplitie wil je altijd op de agenda houden en wil je terug zien in de visie en missie van je organisatie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als medewerker, dus neem het ook op in je ontwikkelgesprekken, bedrijfspresentaties en team meetings.

Wil jij ook aan de slag met amplitie en bevlogenheid binnen jouw organisatie?  
Stuur een mailtje met jouw vraag naar collin@hollandfit.nl en ik help je graag verder.

Over de schrijver
Binnen HollandFit maak ik deel uit van het sales- en marketingteam. Mijn belangrijkste taak is om de naamsbekendheid van HollandFit te vergroten en meer bedrijven te helpen om een vitalere organisatie te bereiken. Bij HollandFit hebben we een schat aan kennis op het gebied van vitaliteit, waar ik elke dag van leer.