mdieu-subsidie-duurzame-inzetbaarheid
MDIEU-subsidie

In een wereld waarin de gemiddelde leeftijd stijgt en loopbanen langer duren, wordt het bevorderen van duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker onderwerp voor werkgevers. Gelukkig is er een waardevol instrument om hieraan bij te dragen: de MDIEU-regeling. Deze subsidie, beschikbaar gesteld voor DI-activiteiten tot en met 2025, is een krachtig middel om werknemers gezond, gemotiveerd en vitaal aan het werk te houden, tot aan hun pensioen.Wat is de MDIEU-subsidie?

De MDIEU-regeling, voortkomend uit het pensioenakkoord van 5 juni 2019 tussen kabinet en sociale partners, heeft als hoofddoel een impuls te geven aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Sinds 2023 kunnen bedrijven profiteren van deze subsidie, waar het voorheen alleen beschikbaar was voor sectoren. De subsidie is voor duurzame inzetbaarheidsinitiatieven en vervroegde uittreding van oudere werknemers.  

De MDIEU-regeling biedt financiële ondersteuning, dit jaar zijn er nog twee aanvraagperiodes (april en september).

Belangrijkste kenmerken van de subsidie

  • 2024 is het laatste jaar dat de subsidie kan worden aangevraagd.
  • Aanvraag periodes 2024: 2 t/m 26 april en 2 t/m 27 september (€100 miljoen per tijdvak).
  • Subsidie beschikbaar voor DI-activiteiten tot en met december 2025.
  • Aan te vragen subsidiebedrag: vanaf €75.000,-.
  • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid, 25% subsidie voor eerder stoppen met werken.
  • De aanvraag bestaat uit een bedrijfsanalyse en activiteitenplan volgens vastgestelde formats.

Hoofdthema's

De invulling van de MDIEU subsidie aan duurzame inzetbaarheid activiteiten is maatwerk en dient betrekking te hebben op één van de onderstaande thema's

Subsidie

Het belang van een bedrijfsanalyse

De eerste stap in het proces van het verkrijgen van MDIEU-subsidie is het uitvoeren van een grondige bedrijfsanalyse. Deze analyse richt zich op het identificeren van knelpunten en uitdagingen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en, indien van toepassing, eerder stoppen met werken.

Een bedrijfsanalyse biedt inzicht in de huidige situatie binnen de organisatie. Vervolgens biedt de analyse concrete aanbevelingen en oplossingen om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Bekijk hier het format van de bedrijfsanalyse.

Betrokkenheid van werknemersvertegenwoordiging

Een belangrijk aspect in het stimuleren van duurzame inzetbaarheid is de betrokkenheid van medewerkers. Daarom is het noodzakelijk om de werknemersvertegenwoordiging te betrekken bij zowel de uitvoering van de bedrijfsanalyse als het opstellen van het activiteitenplan. Hun input is van onschatbare waarde bij het identificeren van knelpunten en het formuleren van oplossingen. Dit zorgt voor een bottom-up benadering in plaats van een top-down analyse, en kan worden ondersteund door bronnen zoals MTO's, RI&E's, PMO's of vitaliteitscans die waardevolle informatie verschaffen.

3 vormen van betrokkenheid, met een hartje, met een duimpje omhoog en in een groep

Vergoeding voor de bedrijfsanalyse

Een interessant aspect van de MDIEU-regeling is de vergoeding voor de uitvoering van de bedrijfsanalyse. Bedrijven die besluiten om de subsidie aan te vragen, komen in aanmerking voor een vergoeding van €5.000 subsidie voor de bedrijfsanalyse.

Activiteitenplan en marktconformiteit

Het activiteitenplan wordt opgesteld op basis van een vast format vanuit de overheid en omschrijft een reeks duurzame inzetbaarheidsactiviteiten om de vastgestelde knelpunten uit de bedrijfsanalyse aan te pakken. Het is van belang om de marktconformiteit van deze activiteiten aan te tonen. Een activiteit onder de €15.000,- of met een uurtarief tot €135,- vereist geen specifieke procedure. Voor kosten tussen €15.000,- en €50.000,- is een benchmarkprocedure (deskresearch) vereist. Een investering meer dan  €50.000,- vereist een aanbestedingsprocedure. Het is mogelijk om pakketjes van verschillende activiteiten te bundelen onder deze drempelbedragen. Het is belangrijk om op te merken dat de loonkosten van medewerkers geen onderdeel zijn van de subsidieaanvraag; enkel de kosten van de interventies (activiteiten) komen in aanmerking.

Een klein plantje, een middelmatig plantje en een groot gegroeid plantje wat staat voor groei
Een accountant (bij voorkeur extern) dient de aanvraag te controleren. De subsidie dekt 100% van de kosten van de accountant tot een maximum van €10.000, met een vergoeding van 50% voor eventuele kosten daarboven. Bovendien is er binnen de regeling een subsidie van 15% beschikbaar voor overheadkosten.

De kosten voor de bedrijfsanalyse, accountant en overheadkosten kunnen onderdeel zijn van de aan te vragen subsidie. Dit verlaagd het zelf te investeren bedrag (zie onderstaand voorbeeld).
Balans MDIEU

Diversiteit aan subsidieerbare activiteiten

Een van de sterke punten van de MDIEU-regeling is de diversiteit aan activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn talloze kansen om de subsidie optimaal te benutten en een op maat gemaakte aanpak te ontwikkelen die aansluit bij de HR-uitdagingen binnen jouw  organisatie. Ontdek hier concrete voorbeelden van subsidieaanvragen.

De subsidie aanvraag

Het aanvraagproces voor subsidie verloopt via het subsidieportaal, waarvoor het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' geldt. Tijdens dit proces staat een helpdesk van de overheid ter beschikking om aanvragers te ondersteunen. De beoordeling van de aanvraag wordt doorgaans binnen 13 weken afgerond, hoewel de overheid mogelijk nog contact opneemt voor aanvullende vragen of informatie.
HF icon kwaliteitslintje met vinkje

Het project kan eerder van start gaan, maar de subsidieverstrekking vindt pas plaats na officieel akkoord. Onder bepaalde voorwaarden is een voorschot op de subsidie mogelijk, bijvoorbeeld voor 100% van de kosten van een bedrijfsanalyse en 20% van het totale subsidiebedrag. Het is cruciaal dat de aanvraag volledig en correct wordt ingediend via het subsidieportaal, aangezien incompleet ingediende aanvragen worden geweigerd en indien verbeterd onderaan de stapel worden geplaatst. Als het subsidiebudget op is, worden niet-gehonoreerde aanvragen niet meer behandeld. Voor een nieuwe inschrijvingsperiode moet de organisatie opnieuw een subsidieaanvraag indienen. Na toekenning van de subsidie is het verplicht voor de organisatie om een projectadministratie bij te houden volgens een handleiding van de overheid.

Kan HollandFit mij helpen bij het aanvraagproces?

Absoluut! HollandFit staat klaar om als sparringpartner te fungeren gedurende het hele proces. Hoewel het aan te raden is dat de organisatie zelf de aanvraag oppakt en indient, kan HollandFit waardevolle ondersteuning bieden bij het afstemmen van activiteiten op maat, met onze health-services als een integraal onderdeel van het activiteitenplan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met HollandFit via collin@hollandfit.nl.

Collin

Benut deze kans om duurzame inzetbaarheid op een voordelige manier te agenderen binnen jouw organisatie.

Over de schrijver
Binnen HollandFit maak ik deel uit van het sales- en marketingteam. Mijn belangrijkste taak is om de naamsbekendheid van HollandFit te vergroten en meer bedrijven te helpen om een vitalere organisatie te bereiken. Bij HollandFit hebben we een schat aan kennis op het gebied van vitaliteit, waar ik elke dag van leer.