Ziekteverzuim verlagen binnen een organisatie? Komoe geeft tips (deel 1)
Voorkomen is beter dan genezen met Komoe's verzuimtips - deel 1
08 maart 2023 

Voorkomen is beter dan genezen met Komoe's verzuimtips - deel 1

Het ziekteverzuim in Nederland bereikte vorig jaar het hoogste niveau in maar liefst 20 jaar. Alsof dat nog niet genoeg is, neemt ook de verzuimduur gestaag toe. Een verontrustende trend die niet te negeren valt. Een gezonde en vitale medewerker is van onschatbare waarde voor het succes van een bedrijf. Het verlagen of zelfs voorkomen van ziekteverzuim is dan ook van groot belang voor de bedrijfsvoering. Maar hoe bereik je dit? Vitaliteits- en organisatieadviseur Komoe deelt deze maand een aantal tips en adviezen om ziekteverzuim te verminderen én te voorkomen op zowel korte als lange termijn. Lees de eerste tips in deze blog!


1. Zorg voor een goed verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid is gericht op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Het opstellen van een op maat gemaakt plan betaalt zich snel terug, in tijd en in geld. Concreet bevat een goed verzuimbeleid de volgende voordelen:

 1. Het biedt duidelijkheid voor zowel de werkgever als ook voor de medewerker. Men weet wat men van elkaar kan verwachten en je kunt elkaar hierop aanspreken. De rechten en plichten voor zowel de werkgever alsook voor de medewerker zijn helder en duidelijk beschreven;
 2. De te volgen procedures en stappen zijn hiermee altijd helder en transparant, ook als verzuim weinig voorkomt;
 3. Het beleid geeft aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden medewerker, leidinggevende, personeelsadviseur en bedrijfsarts hebben;
 4. En ook welke middelen benut kunnen worden om het ziekteverzuim te voorkomen, te beheersen en terug te dringen.

Handvatten voor het opstellen van een verzuimbeleid zijn te vinden in het Arbeidsomstandigheden besluit (artikel 2.9).  Denk bij het opstellen in ieder geval aan de volgende onderwerpen:

 • Ziekteverzuimpreventie
 • Ziekteverzuimprotocol
 • Verzuimregistratie (denk aan de AVG!)
 • Begeleiding bij re-integratie
 • Behandeling van conflicten
 • Ziekteverzuim begeleiding door leidinggevenden (inclusief training van vaardigheden)

2. Herken (vroege) signalen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim voorkomen is beter dan genezen. Door vroege signalen te herkennen voorkom je verzuim of verkort je de duur ervan.

Voorbeelden van vroege signalen van (dreigend) ziekteverzuim:

 • een medewerker geeft aan lichamelijke of fysieke klachten te hebben;
 • een medewerker ziet er vermoeid uit of oogt minder verzorgd dan normaal;
 • een medewerker gedraagt zich anders dan je gewend bent;
 • de prestaties van een medewerker gaan zonder duidelijke verklaring achteruit;
 • het contact van een medewerker met zijn collega’s verandert;

Herkenbaar bij één van jouw medewerkers? Maak bespreekbaar wat je opvalt voordat ziekteverzuim plaatsvindt. Vraag naar de mogelijke oorzaak. Neem de tijd voor het verhaal van jouw medewerker. Ga niet in discussie over wat je signaleert, maar toon begrip voor wat erachter ligt en probeer van daaruit te zoeken naar oplossingen.


3. Zorg voor een veilige, gezonde werkplek/werkvloer

Een belangrijk onderdeel van ziekteverzuimpreventie is het creëren en behouden van een veilige, gezonde werkplek. Door middel van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kunnen mogelijke arbeidsrisico’s in beeld worden gebracht, die invloed kunnen hebben op de gezondheid van je medewerkers. De RI&E moet periodiek herhaald worden om zicht te houden op de situatie op de werkvloer en ziekteverzuim te verlagen.

Het aanbieden van een gezondheidsonderzoek (PMO) helpt inzicht te krijgen in de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers. Ook het inzetten van een wettelijk verplicht Periodiek Arbeid Geneeskundig Onderzoek (PAGO) of een Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) helpt om het welzijn van je medewerkers te waarborgen en ziekteverzuim te verminderen.

Lees hier meer over het verschil tussen een PMO en een PAGO en de wettelijke verplichtingen.


Voorkomen is beter dan genezen, ook als het gaat om ziekteverzuim op de werkvloer. Met de praktische tips en adviezen van Komoe kun jij ervoor zorgen dat het verzuim tot een minimum wordt beperkt. Mis geen enkele tip en houd de socials deze maand in de gaten!

komoe

Benieuwd wat jouw organisatie kan doen om het ziekteverzuim te verlagen? Plan een vrijblijvende afspraak in met één van onze organisatieadviseurs.

Over de schrijver
Als vitaliteitsadviseur kom je bij verschillende bedrijven binnen en geef je vitaliteitsadviezen naar aanleiding van metingen op het gebied van o.a. biometrie, risico’s op hart en vaatzieken of beweegonderzoeken. Ik krijg het meeste energie van het 1 op 1 contact en als ik echt iets kan betekenen voor de ander. Inzichten geven op het gebied van leefstijl ook al zijn het kleine aanpassingen, daarmee kan je al een wereld van verschil maken in de vitaliteit van de ander. Hoe mooi is dat?