Seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer
Seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer
24 januari 2022 

Seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer

Iedereen heeft het recht zich veilig te voelen op hun werk. Helaas is dat niet overal het geval. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer komt vaker voor dan we denken. 60% van de vrouwen en 20% van de mannen heeft te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer. Bij 1 op de 3 vrouwen gaat het zelfs om een fysieke vorm ervan.

Wat kun je als werkgever doen? Werk in je organisatie toe naar een veilige sfeer. Leg de focus op het voorkomen van ongewenst gedrag i.p.v. het melden achteraf. Hoe doe je dat?

1.      Duidelijk beleid

Maak glashelder wat gepast gedrag is, waar de grens ligt en wat de consequenties zijn als die overschreden wordt. Ga in gesprek met je medewerkers en betrek ze bij het maken van beleid. Wat hebben zij nodig? Welke situaties komen zij tegen? Neem tijdens het onboarden van medewerkers de tijd om dit beleid te bespreken en maak hierbij geen onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijk collega’s.

2.      Zorg voor een vertrouwenspersoon

Stel een vertrouwenspersoon aan, dit kan zowel iemand zijn die intern of extern werkt. Zorg dat deze persoon bekend is bij je medewerkers. Stel hem/haar bijvoorbeeld voor door middel van een filmpje. Zorg dat de drempel zo laag mogelijk is om in gesprek te gaan.

3.      Maak melden gemakkelijk

Bij slachtoffers is vaak sprake van schaamte en schuldgevoel, mogelijk zelfs het gevoel dat zij zelf fout zitten. De drempel is hoog om het aan te kaarten. Maak het de medewerkers zo gemakkelijk mogelijk om ongewenst gedrag direct te melden.

4.      Neem slachtoffers altijd serieus

De gevolgen van ongewenst gedrag zijn enorm. Luister naar de slachtoffers en neem de aantijgingen serieus. Bedenk dat de stap om het ongewenste gedrag te melden groot is, luister goed en onderneem actie volgens het eerder opgestelde beleid.

5.   Tamelijk onschuldig gedrag benoemen

Vaak zien we misplaatst gedrag van collega’s wel, maar zijn we geneigd om ons ervan te distantiëren of weg te kijken. Vaak ook omdat het zichtbare deel onschuldig lijkt. Het stuk wat onzichtbaar is, is vaak al helemaal niet onschuldig meer. Begin daarom met het benoemen wat je ziet. Ook als dit nog onschuldig lijkt. Door over deze onderwerpen te praten wordt het benoemen van kwalijk gedrag een stuk makkelijker.

Mensen vinden het soms lastig in te schatten wanneer gedrag ongewenst is of niet. In de praktijk kan het zijn dat de ene collega gedrag als ongewenst ziet, terwijl een andere collega dit niet zo ervaart. De manier waarop iemand gedrag van een ander ervaart heeft met veel facetten te maken. Je kunt stellen dat het in beide gevallen ongewenst gedrag is. Het gaat namelijk om gedrag waardoor iemand zich door het gedrag van een ander onveilig of ongemakkelijk voelt. Dit geldt niet alleen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook om opmerkingen of gedragingen met een pestend karakter.

Over de schrijver
Ik werk binnen HollandFit als vitaliteitsadviseur. Dat houdt in dat ik langs ga bij bedrijven door heel NL om gezondheidschecks uit te voeren. De vele verschillende locaties en mensen zorgen er voor dat elke dag anders is. Het is bij elke gezondheidscheck opnieuw een uitdaging om op individueel niveau te kijken naar wat iemand kan doen om vitaler te worden en om degene te motiveren om daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.Deze baan geeft mij energie doordat ik mijn interesses en kennis kan combineren met het helpen van mensen. Ik hoop dat ik met deze baan een steentje bij kan dragen aan een gezondere maatschappij.