Het huis van werkvermogen | HollandFit
HET HUIS VAN WERKVERMOGEN

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren. De work ability index is een vragenlijst die het werkvermogen meet. De uitkomst op de Wai is een goede voorspeller gebleken van iemands inzetbaarheid voor nu en in de toekomst. De Wai is een praktisch en betrouwbaar meetinstrument ontwikkeld door de Finse professor Juhani ilmarinen en kan bijdragen aan beleid gericht op het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Je kunt het werkvermogen vergelijken met een huis. De 4 verdiepingen staan voor de belangrijkste factoren om je werkvermogen op peil te houden en/of te verbeteren. De uitdaging ligt in het vinden en behouden van de balans tussen de verschillende verdiepingen. Gezondheid zien we als het fundament van het huis. De andere 3 verdiepingen bestaan uit competenties (vaardigheden en kennis), normen en waarden (houding en motivatie) en werkomstandigheden (werkinhoud, werkeisen en leiderschap). Hoe zorg je samen voor productieve, energieke en vitale medewerkers?

Model van hollandfit uitgelegd met een huis

Werkvermogen en goed werkgeverschap

Als werkgever speel je een belangrijke rol in het leven van je medewerkers. Het liefst zie je het merendeel bevlogen en energiek. Wanneer iemand bevlogen is loop je warm voor je werk. Je bent er enthousiast over en je doet het omdat je het graag wilt, niet omdat het moet. Dat is niet alleen fijn voor jezelf maar zeker ook voor de organisatie waarvoor je werkt. Doordat je goed in je vel zit, ben je productiever, maak je minder fouten en meld je je minder vaak ziek. Wanneer je gezamenlijk werkt aan de verschillende verdiepingen qua werkvermogen is de kans op bevlogenheid het hoogst. Erg belangrijk is goede afstemming over werklast, autonomie en waardering.

Inzicht in het werkvermogen draagt er aan bij dat je op individueel-, maar ook op groepsniveau kunt bijsturen. Bij Holland Fit verschaffen wij dit inzicht door inzet van onze gevalideerde scan en vragenlijst waar de WAI een onderdeel vanuit maakt. Door het invullen van de scan wordt het duidelijk hoe het er op individueel niveau voor staat. Praktische tips en aanvullende coaching door een vitaliteitsadviseur zorgen voor een verbetering van het werkvermogen. Voor de organisatie komt er een anonieme terugkoppeling op groepsniveau wanneer de groep groot genoeg is. Waar liggen de knelpunten binnen het huis (en op welke verdieping) en hoe zijn deze op te lossen?

Werkvermogen, jouw team en leidinggeven

Het werkvermogen is positief te beïnvloeden maar ook negatief. Als leidinggevende is het goed je hier van bewust te zijn om eventueel actie te kunnen ondernemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Grote veranderingen binnen de organisatie, zoals overname of reorganisaties
  • Een slechte werksfeer
  • Baanonzekerheid
  • Veel wisselingen in personeel
  • Chronisch te hoge werkdruk
  • Onderbezetting
  • Conflicten en ontevredenheid onder het personeel

Holland Fit ondersteunt bedrijven om het werkvermogen te optimaliseren. Per verdieping bieden wij de volgende interventies aan:

Gezondheid

Gezondheid is deels een verantwoordelijkheid van de medewerker. Middels onze PMO’s/gezondheidsonderzoeken brengen we in kaart wat de stand van zaken is en waar winst te boeken is. Vaak is dit een mix tussen het aanpassen van diverse leefstijlonderdelen i.c.m. de juiste balans vinden tussen werk en privé. Als organisatie krijg je op groepsniveau een overzicht van de dingen die goed gaan maar ook zaken die te verbeteren zijn.

Competenties

Het kan ook zijn dat de competenties van de werknemer niet meer overeen komen met de eisen van het werk. Men kan of wil niet meer mee in nieuwe ontwikkelingen. Opleidingen of workshops kunnen ondersteunen in het vergroten van de vaardigheden en kennis. Een loopbaancoach kan hierbij helpen. Een andere optie kan zijn om de medewerker te begeleiden naar een andere baan of functie binnen of buiten het bedrijf.

Normen en waarden

Verandering binnen een bedrijf kunnen ervoor zorgen dat de normen en waarden van de organisatie niet meer aansluiten bij die van de medewerker. Communicatie is essentieel. Valt dit nog te lijmen door de dialoog aan te gaan en hoe kun je dit als leidinggevende doen? Waardering en erkenning zijn hier belangrijk in. Het gevoel dat er naar je geluisterd wordt.

Werkomstandigheden, werkinhoud en leiderschap

Zorg voor de juiste werkomstandigheden bijvoorbeeld door een goede balans tussen taakeisen en energiebronnen te vinden. Taakeisen zijn taken die bij je functie horen. Taken die binnen een bepaald tijdsbestek moeten worden uitgevoerd. Dit hoeft niet negatief te zijn. Ze leveren pas stress op als ze te zwaar worden, bijvoorbeeld wanneer er veel conflicten op het werk zijn of de werkdruk te hoog is. Is er voldoende balans met de werk gerelateerde energiebronnen zoals de sociale steun van collega’s, de juiste coaching van je leidinggevende, waardering en ontwikkelmogelijkheden?  Hoe je deze balans kunt optimaliseren, bespreken met elkaar en onderdeel laat maken van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van je organisatie kan een goede eerste stap zijn binnen een leidinggevenden training.

Een vitale medewerker met een gezond werkvermogen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een goede gezondheid is een eerste stap maar zoals geschetst heeft het met nog meer factoren te maken. Onze vitaliteitscan al dan niet in combinatie met aanvullend onderzoek is een goede eerste stap. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Over de schrijver
Als klantmanager heb ik een zeer veelzijdige functie. Elke klant heeft zijn eigen eisen en wensen en elke doelgroep vraagt een andere aanpak. Bij de één maak ik direct onderdeel uit van het team dat zich bezig houdt met verzuim, inzetbaarheid, productiviteit en gezondheidsbevordering. Bij een ander adviseer en rapporteer ik meer van een afstand. Het balanceren van eisen, wensen en belangen, zowel bij de klant als intern vind ik de meest interessante uitdaging binnen mijn werk.