Gezond met Gooitzen #20 Werken aan Duurzame Inzetbaarheid
Gezond met Gooitzen #20 Werken aan duurzame inzetbaarheid
19 juli 2023 

Gezond met Gooitzen #20 Werken aan duurzame inzetbaarheid

GEZOND MET GOOITZEN #20 // Vitaliteitsadviseur & DI specialist Gooitzen Postma deelt zijn kennis, interessante weetjes en praktische tips over alles omtrent vitaliteit in zijn rubriek. Deze maand staat in het teken van actief werken aan jouw eigen duurzame inzetbaarheid. Zowel medewerkers als werkgevers kunnen hieraan bijdragen. De arbeidsmarkt verandert voortdurend. We moeten langer doorwerken en banen verdwijnen of veranderen aanzienlijk door bijvoorbeeld digitalisering en robotisering. Duurzame inzetbaarheid verwijst naar het vermogen van medewerkers om gedurende hun hele loopbaan gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken. Het werken aan duurzame inzetbaarheid biedt verschillende voordelen en is naar mijn inzien een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van zowel medewerker als werkgever. In deze blog vertel ik je wat je zowel als medewerker als werkgever kunt doen om te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Een koffer met hier in een lachend gezicht om werkplezier te laten zien

De medewerker en duurzame inzetbaarheid

  1. Zingeving: Streef ernaar om werk te doen waar je voldoening uit haalt. Denk na over wat jij betekenisvol werk vindt. Wil je graag iets doen voor anderen? Word je blij van een bijdrage leveren aan de maatschappij? Sluit de maatschappelijke missie van je organisatie aan bij jouw waarden? Ook binnen minder betekenisvol werk kun je creatief op zoek gaan naar manieren om meer voldoening te vinden. Hoe wil je bijvoorbeeld met je collega’s omgaan? Is dit altijd op een positieve, open en eerlijke manier? Wat vind jij belangrijke waarden in bijvoorbeeld samenwerking?
  2. Persoonlijke ontwikkeling: Neem zelf het initiatief om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken. Dit kan door het volgen van trainingen en opleidingen binnen of buiten je vakgebied om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor blijf je voor zowel je huidige werkgever als voor potentiële toekomstige werkgevers aantrekkelijk.
  3. Gezondheid, vitaliteit en welzijn: Besteed aandacht aan zowel je fysieke als mentale gezondheid. Zorg voor voldoende beweging, gezonde voeding, voldoende slaap en ontspanning en ontdek gezonde manieren om met stress om te gaan. Hoewel je niet altijd controle hebt over alles, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de zaken waar je wel invloed op hebt.
  4. Loopbaanplanning: Denk actief na over je loopbaan en carrièredoelen. Blijf in gesprek met je organisatie en leidinggevende over je ambities, ontwikkelingsbehoeften en loopbaanmogelijkheden. Neem zelf initiatief en zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen wanneer dat nodig is. Plan regelmatig een moment voor jezelf om te evalueren of je huidige baan nog past bij wat jij belangrijk vindt en of je nog voldoening uit je werk haalt.
  5. Versterk je persoonlijke hulpbronnen: In een snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om o.a. flexibel en veerkrachtig te zijn. Als je van nature minder beheersing van deze vaardigheden hebt, zou je eens kunnen overwegen om met een coach in gesprek te gaan om deze hulpbronnen verder te ontwikkelen. Ook kan een coach inzichten geven over jouw kwaliteiten, drijfveren en interesses.

Een gebalde vuist wat kracht laat zien

Werkgevers en duurzame inzetbaarheid

  1. Creëer een gezonde werkomgeving: Werkgevers kunnen inzetten op het creëren van een gezonde werkomgeving. Dit omvat o.a. aandacht voor ergonomie op de werkplek, de mogelijkheid bieden tot het regelmatig kunnen nemen van pauzes, het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé en een gezonde werkdruk. Goed werkgeverschap houdt ook in dat er programma's en faciliteiten worden geboden die gericht zijn op het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, zoals vitaliteitsprogramma's, coaching, trainingen en workshops.
  2. Stimuleer loopbaanontwikkeling: Werkgevers kunnen medewerkers aanmoedigen en ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling. Bied bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden, trainingen en workshops aan om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen. Faciliteer loopbaangesprekken en help medewerkers bij het identificeren van loopbaandoelen en het maken van loopbaanplannen. Door loopbaanontwikkeling te stimuleren, worden medewerkers gestimuleerd om proactief aan hun eigen duurzame inzetbaarheid te werken.
  3. Flexibele werkarrangementen: Werkgevers kunnen flexibele werkarrangementen aanbieden, zoals telewerken, flexibele werktijden en deeltijdwerk. Dit stelt medewerkers in staat om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven. Flexibele werkarrangementen helpen medewerkers om hun werk te combineren met andere verplichtingen, zoals zorgtaken of persoonlijke interesses, en dragen zo bij aan duurzame inzetbaarheid op de lange termijn.
  4. Aandacht voor employability: Werkgevers kunnen medewerkers ondersteunen bij het vergroten van hun employability, oftewel hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit kan onder andere door het aanmoedigen van interne mobiliteit, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om binnen de organisatie van functie te veranderen en nieuwe ervaringen op te doen.
  5. Visie en strategie: Denk zowel op korte als lange termijn. Stel een strategie op en kijk vooruit. Zorg voor interne zaken op korte termijn, zoals een gezond aanbod in de bedrijfskantine, fruit op de werkvloer, het inrichten van een ontspanningsruimte en het jaarlijks inzetten van een vitaliteitsbudget. Denk ook aan zaken op de lange termijn, zoals werkafspraken tussen medewerkers en werkgevers over de omgang met elkaar, een meerjarig vitaliteitsprogramma, beleid op het gebied van loopbaanontwikkeling en helder en vooruitstrevend beleid met betrekking tot ziekteverzuim. Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers passen bij de waarden en normen van het bedrijf en hoe behoud je bestaande medewerkers.

Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat er zes factoren zijn die bewezen invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van zowel werkgevers als medewerkers: werkdruk, samenhang, steun vanuit het management, gedrag van organisatorisch burgerschap, carrièremogelijkheden en betrokkenheid. Bij een effectieve samenwerking op meerdere niveaus tussen werkgevers en medewerkers komt duurzame inzetbaarheid het meest tot zijn recht. Open communicatie en voortdurend met elkaar in gesprek blijven zijn cruciale aspecten hiervan. Medewerkers die zich betrokken voelen, een waardevolle bijdrage kunnen leveren en zich thuis voelen binnen de organisatie, tonen een hogere mate van duurzame inzetbaarheid.

In de kern draait duurzame inzetbaarheid om een gezamenlijke aanpak om medewerkers voortdurend met positieve energie te laten werken, leren en presteren.

Welke aspecten dragen positief bij aan duurzame inzetbaarheid binnen jullie organisatie en wat kan er nog verder worden ontwikkeld? Deel je antwoord via g.postma@hollandfit.nl en we kijken samen naar het vraagstuk.

Met vitale groet,

Gooitzen Postma

Over de schrijver
Als vitaliteitsdeskundige geef ik adviezen aan bedrijven en medewerkers op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ik krijg energie van mijn werkzaamheden, juist de afwisseling maakt het leuk en interessant. Zo geef ik o.a. trainingen, voer ik PMO’s uit en geef ik adviezen en presentaties aan bedrijven op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.