OUTPLACEMENT VAKER SUCCESVOL, MAAR NIET VOOR OUDERE MEDEWERKERS | HollandFit
OUTPLACEMENT VAKER SUCCESVOL, MAAR NIET VOOR OUDERE MEDEWERKERS
08 november 2019 

OUTPLACEMENT VAKER SUCCESVOL, MAAR NIET VOOR OUDERE MEDEWERKERS

Het wordt steeds moeilijker om oudere werknemers succesvol naar nieuw werk te begeleiden het percentage geslaagde outplacement trajecten voor 57-plussers daalde afgelopen jaar naar 47 procent. Dat is een dalijk van 5 procentpunt ten opzichte van 2016. Toen nog 52 procent van de werkloos geworden ouderen met succes aan een andere baan werd geholpen.

Dat blijkt uit het Nationaal Outplacementonderzoek 2018. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van OVAL, de branche die zich richt op duurzame inzetbaarheid. Ruim 3000 outplacementtrajecten zijn geanalyseerd. Daaruit blijkt dat het aantal succesvol afgeronde werk-naar-werk-trajecten in 2018 licht is gestegen, naar 73 procent. In voorgaande jaren lag dit nog rond 70 procent.Holland Fit - Oval - outplacement

AANDACHT

Opvallend is dat het steeds lastiger wordt om 57-plussers naar nieuw werk te begeleiden, ondanks de krappe arbeidsmarkt. OVAL roept werkgevers op er meer aandacht en geld in te steken. Directeur Petra van de Goorbergh: “De leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, we werken steeds langer door. Juist daarom is het belangrijk dat ook oudere werknemers in staat worden gesteld hun werk te behouden of nieuw werk te vinden. Als werkgevers meer investeren om dat mogelijk te maken wordt werkloosheid voorkomen.”

Volgens OVAL ligt een van de mogelijke oorzaken in het onterechte, stereotype beeld van ouderen dat de arbeidskosten niet in verhouding staan tot de arbeidsproductiviteit en ze minder flexibel zijn dan jongere werknemers. “Zelfs als ouderen de salariseisen naar beneden bijstellen, zorgt dat niet voor een grotere kans op hervatting van werk”, zegt Van de Goorbergh. Daarbij baseert ze zich op onderzoek van SCP-onderzoeker Vlasblom en hoogleraar Schippers. Dat is zonde. Uit de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart’ (oktober 2019) van hetzelfde SCP blijkt namelijk dat de meeste werkgevers positief zijn over het functioneren van oudere medewerkers in hun organisatie.


STARTKWALIFICATIE

Ook voor mensen zonder zogeheten startkwalificatie moet veel meer aandacht komen, vindt OVAL. Slechts 21 procent van alle outplacementtrajecten is ingezet voor werknemers zonder minimaal een mbo niveau 2, havo of vwo diploma. Ter vergelijking:

42 procent van de outplacementtrajecten is ingezet voor mensen met een middelbaar opleidingsniveau. Het percentage voor mensen met een hbo- of wo-opleiding lag op 37 procent.

Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief vaker en langduriger werkloos, mogelijk als gevolg van de toenemende technologische ontwikkelingen.

"Juist de onderkant van de arbeidsmarkt heeft een groot belang bij een goed outplacement- of loopbaantraject. Meer investeringen door werkgevers kan de werkloosheid onder deze werknemers terugdringen. Gelet op de kwetsbare positie van ouderen en mensen zonder startkwalificatie dreigt de kloof tussen werkenden en niet werkenden steeds groter te worden. We moeten er alles aan doen om die tweedeling terug te dringen”, aldus Van de Goorbergh.

Over de schrijver
Als klant- en projectmanager bij HollandFit heb ik een heel divers takenpakket. Dit varieert van relatiebeheer en het ontwikkelen van vitaliteitstrajecten tot het coördineren van projecten en het schrijven van organisatieadvies n.a.v. een healthcheck. Ik krijg energie van mijn werk wanneer het uitdagend en afwisselend is en ik een zinvolle bijdrage kan leveren aan de klant of de ontwikkeling van HollandFit.