Wat is werkgeluk en waarom is het belangrijk? 5 tips om werkgeluk op de werkvloer te vergroten | HollandFit
Het vergroten van werkgeluk op de werkvloer
20 september 2022 

Het vergroten van werkgeluk op de werkvloer

Werkgeluk is een term afkomstig uit een stroming vanuit de positieve psychologie en gaat uit van de mogelijkheden van mensen in plaats van de beperkingen. Het is wetenschappelijk bewezen dat bedrijven die in staat zijn om het werkgeluk van medewerkers te vergroten, medewerkers creëert die productiever, creatiever en innovatiever zijn. Daarnaast zijn gelukkige medewerkers veerkrachtiger, meer betrokken, klantvriendelijker, meer teamgericht en gezonder. Genoeg redenen dus om te investeren in meer werkgeluk. Maar hoe doe je dat nu?

Factoren van invloed op werkgeluk

Volgens het PERMA model van Martin Seligman zijn er 5 factoren die werkgeluk beïnvloeden.

 • P: Positieve emoties
 • E: Engagement (bevlogenheid)
 • R: Relaties
 • M: Meaning (zingeving)
 • A: Accomplishment (succes)

Positieve emoties

Hierbij gaat het om het goede gevoel bij je medewerkers en de inspiratie die ze halen uit de dingen die ze doen. Denk bij positieve emoties aan lachen, plezier maken, genieten, jezelf zijn, tevredenheid en optimisme, maar ook aan dankbaarheid en waardering geven én krijgen.
 Positieve emoties zijn bevorderlijk voor het versterken van persoonlijke hulpbronnen op het gebied van fysieke gezondheid, intellectueel gebied, psychologisch en sociaal gebied. Wat weer kan leiden tot algehele welzijn en veerkracht. Positieve emoties bevorder je door onder andere: tijd spenderen met mensen die je lief hebt, hobby’s uitoefenen, creatief bezig zijn, opbeurende muziek beluisteren en reflecteren op de zaken die goed gaan in je leven en waar je dankbaar voor bent.

Engagement (bevlogenheid)

Bevlogenheid betekent de mate waarin mensen opgaan in het werk dat ze doen. Bevlogenheid wordt gekenmerkt door de flow waarin ze zitten, vitaliteit en toewijding. In de flow zijn is het moment waarop jouw uitdaging in perfecte combinatie is met je sterke kanten en/of vaardigheden. Bevlogenheid kan je verhogen door: activiteiten te ondernemen waar je echt passie voor hebt en waarbij je de tijd vergeet, wanneer je oefent om in het moment te leven, wanneer je in de natuur bent en je alles om je heen absorbeert en wanneer je bewust bent van je talenten en deze kan inzetten.

(Positieve) Relaties

Dit zegt iets over de band tussen jou en anderen zoals collega’s, familie, vrienden en sociale netwerk. Sociale connecties, interactie en intimiteit dragen bij aan het geluksgevoel op het werk. Bovendien zorgt een goede verbinding met collega's er ook voor dat er steun is in moeilijke tijden. Hoe bouw je positieve relaties op: Door belangstellende vragen te stellen aan mensen die je minder goed kent, door deel te nemen aan activiteiten die je interesse hebben, vriendschappen aan te gaan met kennissen en het contact te versterken met degenen die je al een tijd niet gezien of gesproken hebt. Kortom: bouw relaties op en onderhoudt ze.

Meaning (zingeving)

Zingeving duidt op de mate waarin mensen het gevoel hebben dat hun werk ergens toe dient en in hoeverre het een bijdrage levert. Wat is de impact van hun werk op hun doelen, die van de organisatie en die van de wereld? Werk hebben dat betekenisvol is, levert meer werkgeluk op. Hoe zorg je voor meer zingeving: Kijk naar bedrijven of organisaties die belangrijk zijn voor je of dezelfde waarden en normen nastreven, kijk naar mogelijkheden om je talenten in te zetten voor anderen of zoek de verbinding met de mensen je dicht bij je staan.

Accomplishment (succes)

Hierbij gaat het over de ambitie en doelgerichtheid van de persoon. Waar wil iemand heen, wat wil hij of zij bereiken? Het behalen van deze doelen en het vieren van succes is belangrijk voor het behouden van plezier in het werk. Daarbij is intrinsieke motivatie een belangrijkere factor voor werkgeluk dan extrinsieke motivatie. Hoe zorg je
 voor succes: zorg ervoor dat je doelen SMART geformuleerd zijn, wees creatief in het vieren van je successen en reflecteer op je successen.

Tips voor het vergroten van werkgeluk op de werkvloer

Tips voor werkgevers:

 1. Stimuleer het uitwisselen van positieve feedback en waardering binnen het bedrijf
 2. Bevorder een gezonde balans tussen werk en privé
 3. Creëer ontspanningsmogelijkheden om de batterij weer op te laden
 4. Zorg ervoor dat je de talenten van een ieder kent en deze op effectieve wijze kan inzetten
 5. Kijk naar welke teambuilding activiteiten geschikt zijn voor jouw team en organiseer ze regelmatig
 6. Zorg ervoor dat je doelen duidelijk zijn en dat successen gevierd worden
 7. Een vitaliteitsscan kan een mooie eerste stap zijn om de vitaliteit van jouw medewerkers in kaart te brengen

Tips voor werknemers:

 1. Maak voldoende tijd vrij voor de dingen en mensen waar je energie van krijgt
 2. Oefen om echt in het moment te leven en geniet van de natuur of omgeving waarin je zit
 3. Bouw duurzame en betekenisvolle relaties op en onderhoudt deze
 4. Stel realistische doelen voor jezelf en ga ervan uit dat je deze kan behalen
 5. Zoek naar bedrijven die aansluiten bij jouw normen en waarden of kijk naar hoe je jouw beste kwaliteiten kan inzetten
 6. Vier en reflecteer op je successen

Benieuwd hoe jij aan de slag kan gaan met het vergroten van het werkgeluk van je medewerkers? Plan een vrijblijvende afspraak in met één van onze organisatieadviseurs om te kijken naar de mogelijkheden binnen jouw organisatie!


Over de schrijver
Ik werk binnen HollandFit als vitaliteitsadviseur. Dat houdt in dat ik langs ga bij bedrijven door heel NL om gezondheidschecks uit te voeren. De vele verschillende locaties en mensen zorgen er voor dat elke dag anders is. Het is bij elke gezondheidscheck opnieuw een uitdaging om op individueel niveau te kijken naar wat iemand kan doen om vitaler te worden en om degene te motiveren om daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.Deze baan geeft mij energie doordat ik mijn interesses en kennis kan combineren met het helpen van mensen. Ik hoop dat ik met deze baan een steentje bij kan dragen aan een gezondere maatschappij.