Duurzame Inzetbaarheid in de onderwijssector
Duurzame Inzetbaarheid in de onderwijssector
19 maart 2024 

Duurzame Inzetbaarheid in de onderwijssector

In de dynamische wereld van het onderwijs staat de duurzame inzetbaarheid van personeel centraal. Het vermogen om gemotiveerd, gezond en competent te blijven in het werk is niet alleen cruciaal voor het welzijn van individuele medewerkers, maar ook voor de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs als geheel. In dit artikel verkennen we het belang van duurzame inzetbaarheid binnen de onderwijsbranche en belichten we enkele recente ontwikkelingen in dit domein.

Wat is Duurzame Inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid (DI) verwijst naar het vermogen van werknemers om op lange termijn gezond, gemotiveerd en productief te blijven in hun werk. Het gaat verder dan alleen het hebben van een baan; het draait om het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf voortdurend te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk. In het onderwijs vertaalt dit zich naar docenten en ander personeel dat zich niet alleen bezighoudt met lesgeven, maar ook met hun eigen groei en welzijn, wat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Ontwikkelingen in de Sector

Flexibele werkmodellen: Met de opkomst van technologie en de COVID-19-pandemie hebben flexibele werkmodellen, zoals hybride en afstandsonderwijs, een enorme vlucht genomen. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden en aanpassingsvermogen van docenten.

Professionaliseringstrajecten: Onderwijsinstellingen investeren steeds meer in professionaliseringstrajecten voor hun personeel, variërend van bijscholing in digitale vaardigheden tot trainingen gericht op het omgaan met diversiteit en inclusie in de klas.

Focus op welzijn: Er is een groeiende erkenning van het belang van het welzijn van onderwijspersoneel. Scholen implementeren programma's voor stressmanagement, bieden coaching en counseling aan, en stimuleren een cultuur van openheid en ondersteuning.

War for talent: De onderwijssector wordt geconfronteerd met een toenemende concurrentie om gekwalificeerde docenten en leraren aan te trekken en te behouden. Het groeiende tekort aan docenten is een zorgwekkende trend die onderwijsinstellingen dwingt om innovatieve wervings- en behoud strategieën te ontwikkelen, zoals aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuning voor professionele groei. Dit benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid als middel om het personeel te motiveren, te inspireren en te behouden in een competitieve arbeidsmarkt.

Het belang van DI in het onderwijs

Kwaliteit van onderwijs: Gemotiveerde en goed ondersteunde docenten hebben een directe impact op de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer zij zich gewaardeerd en bekwaam voelen, kunnen zij beter inspelen op de behoeften van de leerlingen en een positieve leeromgeving creëren.

Talentbehoud: De onderwijssector staat voor verschillende uitdagingen, waaronder een tekort aan gekwalificeerde docenten en leraren. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen onderwijsinstellingen talent behouden en aantrekken, wat essentieel is voor continuïteit en groei.

Innovatie: Het onderwijs staat niet stil, en docenten moeten kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, technologieën en onderwijsmethoden. Duurzame inzetbaarheid moedigt een cultuur van voortdurend leren en verbeteren aan, waardoor innovatie wordt gestimuleerd.

Welzijn van personeel: De mentale gezondheid en het welzijn van docenten zijn van vitaal belang voor een effectieve werkomgeving. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen onderwijsinstellingen stress verminderen, burn-out voorkomen en het algemeen welzijn van het personeel verbeteren.

Onderwijsorganisaties waar HollandFit mee samenwerkt

In de onderwijsbranche hebben leer - en werkomgevingen zoals het Grafisch Lyceum Rotterdam, Avans en Hogeschool Rotterdam concrete stappen gezet om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. HollandFit heeft in deze context waardevolle bijdragen geleverd door middel van op maat gemaakte programma's en ondersteunende diensten.

Grafisch Lyceum Rotterdam en Avans: HollandFit heeft bij deze instellingen Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd om inzicht en bewustwording te vergroten onder het personeel.  Door vroegtijdig gezondheidsrisico's te identificeren, kunnen passende maatregelen worden genomen om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Het gezondheidsonderzoek is deels gebaseerd op het JDR-model en heeft laten zien welke aspecten van vitaliteit binnen de organisatie aandacht verdienen. Deze bevindingen zijn gedeeld met de klant middels een groepsrapportage.

Hogeschool Rotterdam: Ruim 4 jaar werken we samen met Hogeschool Rotterdam om vitaliteit op de werkvloer te bevorderen. Een op maat gemaakt vitaliteitsplatform stelt alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam in staat om wekelijks aan de slag te gaan met belangrijke aspecten van vitaliteit en inzetbaarheid. Dit platform biedt toegang tot informatie, coaching en programma's die gericht zijn op het verbeteren van fysieke gezondheid, mentaal welzijn en professionele ontwikkeling. Bovendien brengt het platform alle aanbieders op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid samen, naadloos geïntegreerd binnen de herkenbare huisstijl van Hogeschool Rotterdam.

Een koffer met hier in een lachend gezicht om werkplezier te laten zien

In een tijd waarin de onderwijssector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen, is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid een investering in zowel de toekomst van het onderwijs als in de mensen die deze toekomst vormgeven. Door middel van preventieve maatregelen, ondersteunende programma's en flexibel beleid kunnen onderwijsinstellingen een cultuur van welzijn en ontwikkeling creëren die niet alleen de medewerkers ten goede komt, maar ook de studenten en de bredere samenleving als geheel.

Over de schrijver
Binnen HollandFit maak ik deel uit van het sales- en marketingteam. Mijn belangrijkste taak is om de naamsbekendheid van HollandFit te vergroten en meer bedrijven te helpen om een vitalere organisatie te bereiken. Bij HollandFit hebben we een schat aan kennis op het gebied van vitaliteit, waar ik elke dag van leer.