VIJF SUCCESFACTOREN VOOR VITAAL HYBRIDE WERKEN | Hollandfit
5 SUCCESFACTOREN VOOR VITAAL HYBRIDE WERKEN
05 oktober 2021 

5 SUCCESFACTOREN VOOR VITAAL HYBRIDE WERKEN

VIJF SUCCESFACTOREN VOOR VITAAL HYBRIDE WERKEN

1. Kwetsbaarheid


Nieuwe omstandigheden in het werk vragen om nieuwe vaardigheden. Het tonen van kwetsbaarheid is essentieel. Een team moet de vrijheid voelen om hulp te vragen en onzekerheden te benoemen. Samen verken je de nieuwe manier van werken. Deel de successen, benoem de missers, maar bestempel ze niet als falen. Zo leer je samen het snelst!

2. Verbinding/sociale cohesie


Samenwerking vereist respect voor elkaar. Dit is de basisbehoefte om in verbinding te komen. Aandacht voor een ander zet je in om groei te bevorderen en doelen te bepalen. Hiermee ontstaat eigenaarschap. Verbinding hoeft niet alleen in de dagelijkse werkzaamheden gezocht worden. Samen met het team leuke ervaringen opdoen draagt daar ook aan bij. Dus: Make Some Fun!

3. Vertrouwen


Werken kent in de basis twee vormen van vertrouwen. Cognitief en emotioneel vertrouwen. Cognitief vertrouwen richt zich vooral op “vertrouwen we elkaar op basis van de kennis over ons werkgebied”. Emotioneel vertrouwen richt zich op de mate waarin we elkaar als persoon kennen en respecteren. We willen ervaren dat “ons” samenwerken recht doet aan wat “ik” kan en wie “ik” ben. In het hybride werken is het emotioneel vertrouwen nog belangrijker.

4. Kaders


Ook nieuwe “werkomgevingen” vereisen spelregels. Deze sluiten aan bij wat de organisatie nu is of wil worden. Elke nieuwe regel zorgt voor (aangepast) nieuw gedrag. Wat voor bedrijf willen jullie zijn? Ga in gesprek, benoem het einddoel en evalueer tussentijds de eerste stappen samen. Bedenk steeds welke nieuwe kaders echt bijdragen aan eigenaarschap en groei.

5. Klantperspectief


Vergeet je klanten niet bij het hybride werken. Verken met elkaar wat de voordelen van het hybride werken voor je klanten zijn. Wat gaan zij er van merken en is dit een verbetering ten opzichte van de oude situatie? Vraag bestaande klantrelaties naar hun behoefte en kijk of je elkaar duurzaam kunt versterken. Klantbelang koppel je op deze manier aan nieuwe kansen voor je organisatie. Win-win!

Over de schrijver
Samen met professionele, enthousiaste collega’s werk ik aan het versterken van de impact van onze bijdrage voor deelnemers en organisaties. Vitaliteit, energie en werkvermogen zijn bouwstenen. Het steeds samen met mijn collega’s kijken hoe de impact van kennis, vaardigheden en volhouden van nieuw gedrag te vergroten geeft mij energie. Dit omdat het leidt tot iets blijvends, iets wat aansluit bij de deelnemers, organisaties én uiteindelijk mensen helpt zichzelf gezonder en blijer te maken.