Ontdek de Kracht van Mindset: Growth vs. Fixed.
Gezond met Gooitzen #24 Fixed vs. Growth Mindset
11 maart 2024 

Gezond met Gooitzen #24 Fixed vs. Growth Mindset


"Mindsets are just beliefs. They're powerful beliefs, but they're just something in your mind, and you can change your mind."


Talent: Aangeboren of Aangeleerd?

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en groei, speelt mindset een cruciale rol. Volgens Carol Dweck zijn er twee belangrijke denkrichtingen waarmee we door het leven kunnen gaan. Zij benoemt een growth mindset en een fixed mindset. Het hanteren van de juiste mindset blijkt essentieel om succesvol te zijn. De aanwezige mindset heeft een enorme impact op onder andere gedrag en bijvoorbeeld het omgaan met falen.

De theorie van Dweck is samen te vatten in een hele simpele beschrijving van één karaktereigenschap. Wie gelooft dat talenten en vaardigheden in grote mate zijn te ontwikkelen, beschikt over een growth mindset. Gelooft iemand dat talenten en vaardigheden zijn aangeboren, dan beschikt diegene over een fixed mindset.

Het hebben van een fixed mindset brengt wat nadelen met zich mee. Het hebben van een growth mindset heeft meerdere voordelen met een paar mogelijke nadelen. Onderstaand een korte opsomming:

Nadelen van een Fixed Mindset

 1. Beperkte groei: Het grootste nadeel van een fixed mindset is dat het de persoonlijke groei belemmert. Als iemand gelooft dat talent vastligt en niet kan worden ontwikkeld, zullen ze minder geneigd zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan of zich te verbeteren in gebieden waar ze minder ervaren zijn.
 2. Angst voor falen: Mensen met een fixed mindset vermijden vaak uitdagingen uit angst om te falen. Dit kan leiden tot gemiste kansen wanneer ze uiteindelijk worden geconfronteerd met tegenslagen.
 3. Minder veerkracht: Een fixed mindset kan leiden tot een gebrek aan veerkracht. Wanneer mensen met deze mindset worden geconfronteerd met moeilijkheden, geven ze sneller op omdat ze geloven dat ze gewoon niet getalenteerd zijn in dat specifieke gebied.
 4. Gemiste kansen: Mensen met een fixed mindset lopen het risico om veel kansen in het leven mis te lopen. Ze zouden kunnen aarzelen om nieuwe vaardigheden te leren of zichzelf uit te dagen in onbekende gebieden, wat hun persoonlijke en professionele groei belemmert.

Het hebben van een growth mindset, waarbij men gelooft dat intelligentie en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door inzet en toewijding, is doorgaans gunstiger voor persoonlijke groei en succes. Een growth mindset moedigt mensen aan om uitdagingen aan te gaan, te leren van fouten en veerkrachtiger te zijn in het gezicht van tegenslag. Onderstaand vind je enkele voor- en nadelen op een rijtje:

Voordelen van een Growth Mindset

 1. Bereidheid om te leren: Een van de meest opvallende voordelen van een growth mindset is de bereidheid om te leren. Mensen met deze mindset omarmen uitdagingen en beschouwen tegenslagen als kansen om te groeien. Ze staan open voor nieuwe informatie en leren voortdurend.
 2. Veerkracht: Personen met een growth mindset zijn veerkrachtiger. Ze geven niet op bij de eerste tegenslag, maar zien obstakels als kansen om door te zetten en te verbeteren. Ze begrijpen dat fouten en mislukkingen deel uitmaken van het leerproces.
 3. Toename van prestaties: Een growth mindset kan leiden tot verbeterde prestaties. Wanneer mensen geloven dat hun inspanningen ertoe doen en dat ze kunnen groeien door hard te werken, zijn ze vaak bereid om meer moeite te doen en streven ze naar hogere doelen.
 4. Zelfvertrouwen: Het ontwikkelen van vaardigheden en het overwinnen van uitdagingen leidt tot een groter gevoel van zelfvertrouwen. Mensen met een growth mindset hebben vertrouwen in hun vermogen om te leren en te groeien, wat hen helpt in hun persoonlijke en professionele leven.

Nadelen van een Growth Mindset

 1. Uitdagingen kunnen vermoeiend zijn: Terwijl het omarmen van uitdagingen een kracht van een growth mindset is, kan dit soms ook vermoeiend zijn. Het voortdurend streven naar verbetering en leren kan leiden tot stress en overbelasting als het niet goed in balans gehouden wordt.
 2. Geduld en doorzettingsvermogen: Het kan soms moeilijk zijn om geduldig te zijn en vol te houden wanneer groei langzaam lijkt te komen. Dit kan leiden tot frustratie en ongeduld bij mensen met een growth mindset.
 3. Kritiek en zelfkritiek: Omdat mensen met een growth mindset altijd streven naar verbetering, zijn ze soms gevoeliger voor kritiek, zowel van anderen als van henzelf. Ze kunnen zichzelf soms te hard beoordelen.
 4. Geen garantie voor succes: Hoewel een growth mindset de kansen op succes vergroot, is het geen garantie. Externe factoren, zoals beperkingen in kansen of omstandigheden, kunnen nog steeds een rol spelen.

Hoewel een growth mindset overwegend voordelen biedt, is het belangrijk om deze mindset in balans te houden. Te veel focus op groei kan leiden tot stress en frustratie, terwijl te weinig nadruk op groei kan resulteren in gemiste kansen en stagnatie. Een growth mindset moedigt een positieve benadering van leren en groei aan, maar het is belangrijk om deze benadering te balanceren en realistische verwachtingen te behouden. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je toch wat meer een andere manier van denken verkennen? Onderstaand enkele stappen die je kunt nemen om jezelf wat meer een growth mindset aan te leren.

Stappenplan voor een Meer Growth, Minder Fixed Mindset

Stap 1: Zelfbewustzijn

Het eerste en belangrijkste aspect van het ontwikkelen van een growth mindset is zelfbewustzijn. Dit betekent dat je begint met het erkennen van jouw huidige denkpatronen. Ben je geneigd om uitdagingen te vermijden omdat je bang bent om te falen? Geloof je dat intelligentie en talent vaststaan? Identificeer de belemmerende overtuigingen die een fixed mindset vertegenwoordigen in jouw leven.

Stap 2: Accepteer en Omarm Fouten

Een van de kenmerken van een growth mindset is de bereidheid om fouten te omarmen en ervan te leren. Sta jezelf toe om fouten te maken en zie ze als kansen om te groeien. Fouten zijn geen indicatie van jouw tekortkomingen, maar eerder stappen op weg naar succes.

Stap 3: Verander je Taalgebruik

Het taalgebruik dat je tegen jezelf en anderen hanteert, kan van invloed zijn op jouw mindset. Let op negatieve zelfpraat en verander deze in positieve bewoordingen.

Stap 4: Stel Realistische Doelen

Stel realistische doelen voor jezelf en benader ze met een groeimindset. Zie doelen als kansen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te groeien, in plaats van ze te benaderen met de angst om te falen. Herinner jezelf eraan dat groei vaak gepaard gaat met moeilijkheden.

Stap 5: Leer en Verbeter Constant

Een van de kernprincipes van een growth mindset is de bereidheid om voortdurend te leren en te verbeteren. Neem de tijd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, lees boeken, volg cursussen en vraag om feedback. Zie leren als een levenslange reis.

Stap 6: Omring jezelf met Positieve Invloeden

Om een growth mindset te cultiveren, is het nuttig om jezelf te omringen met positieve invloeden. Zoek mensen op die ook streven naar groei en die je kunnen aanmoedigen om jezelf te verbeteren.

Stap 7: Wees Geduldig met Jezelf

Het aanleren van een growth mindset is een proces dat tijd kost. Wees geduldig met jezelf en verwacht niet dat je mindset van de ene op de andere dag volledig verandert. Er zullen momenten zijn waarin je terugvalt in oude denkpatronen, maar dat is normaal. Wat telt, is dat je blijft proberen en groeien.

Over de schrijver
Als vitaliteitsdeskundige geef ik adviezen aan bedrijven en medewerkers op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ik krijg energie van mijn werkzaamheden, juist de afwisseling maakt het leuk en interessant. Zo geef ik o.a. trainingen, voer ik PMO’s uit en geef ik adviezen en presentaties aan bedrijven op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.