Onze klanten - Rochdale | HollandFit

VITALITEITSPROGRAMMA BIJ ROCHDALE

Woningstichting Rochdale streeft actief naar betaalbare woningen van goede kwaliteit voor mensen met een laag inkomen. Om dit te realiseren, geeft Rochdale haar medewerkers meer verantwoordelijkheid en ruimte om zaken snel en adequaat op te lossen. Dit vereist inzet van het personeel.

Met een vergrijzende medewerkerspopulatie, lange dienstverbanden en fysiek zwaar werk voor de vaklieden, is duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers echt een speerpunt van de organisatie. Om die reden werkt Rochdale met het vitaliteitsprogramma van HollandFit

VITAAL CENTRAAL

Deze Amsterdamse Woningcorporatie lanceerde samen met HollandFit in 2017 het vitaliteitsprogramma "Vitaal Centraal" voor medewerkers. Ze voerden een grondig gezondheidsonderzoek uit om fysieke en mentale aandachtspunten voor medewerkers en de organisatie te identificeren en eraan te werken. Het activerende online platform draagt actief bij aan het bevorderen van een vitale werkomgeving bij Rochdale.
“Het is prettig om te starten met een goede 0-meting. Vanuit hier ontstaat goed inzicht in de thema’s waar we meer aandacht aan kunnen besteden. Voor het samenstellen van de metingen is onderscheid gemaakt tussen de vaklieden en collega’s op kantoor. Deze functiegerichte aanpak sluit aan bij de potentiële risico’s die bijvoorbeeld fysiek werk met zich meebrengt."
Ronald Kijzers
Arbo coördinator

VITALITEITSPLATFORM


  • Door het inzetten van vitaliteitsplatform in eigen huisstijl, is bijna 60% van de medewerkers actief geworden.
  • Collega's werken elke maand aan diverse vitale thema's door middel van een activerende kalender, wat heeft bijgedragen aan de verbetering hun gezondheid.
  • Zelftesten, inspirerende artikelen en uiteenlopende acties en challanges hebben medewerkers aangespoord om zelf aan de slag te gaan met hun vitaliteit.
  • Het activerende online vitaliteitsplatform heeft medewerkers gestimuleerd om in beweging te komen en bij te dragen aan de bevordering van hun vitaliteit
“We vinden het fijn dat door de inzet van Vitaal Centraal er nu doorlopend aandacht is voor verschillende thema’s in het kader van vitaliteit. Dat neemt echter niet weg, dat er bij sommige mensen ook de behoefte is aan intensievere ondersteuning en dit maken we dan ook beschikbaar door het aanbieden van coaching”.
Jolina Kragtwijk
HR Manager
Sleutel in slot

COACHING

Tijdens het gezondheidsonderzoek kwam naar voren dat medewerkers de wens hadden om zich aan te melden bij een vitaliteitscoach. Rochdale heeft hieraan gehoor gegeven. Gedurende een periode van ongeveer 6 maanden zijn zo'n 30 collega's aan de slag gegaan met een persoonlijk vitaliteitsplan op het gebied van mentale- en fysieke gezondheid.