Onze klanten - Provincie Noord - Holland | HollandFit

HEALTHCHECKS BIJ PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Dagelijks zetten zo’n 1.000 medewerkers zich in voor een mooier Noord-Holland. Als werkgever hecht de provincie veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. De afgelopen jaren is er een accentverschuiving te zien van
verzuimbeleid naar vitaliteit- en duurzame inzetbaarheidsbeleid. Binnen de activiteiten van haar vitaliteitsbeleid heeft de provincie eind 2018 haar medewerkers een healthcheck (PMO) aangeboden.
Kathalijne Vernooij, een van onze klanten

"We wilden als organisatie een stapje verder dan alleen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever. Wij hopen dat medewerkers door deze uitgebreide healthcheck en het persoonlijk adviesgesprek echt de eigen regie pakken als het gaat om vitaliteit en energie."

Kathalijne Vernooij-Arts
HRM adviseur
Bloedprikken tijdens een healthcheck

DE HEALTHCHECK

De healthchecks vonden plaats op de locatie van de provincie. In prettige samenwerking met de OR en bedrijfsarts is de definitieve inhoud van de healthcheck bepaald. Hierbij was het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van medewerkers en de risico’s die het werk met zich meebrengt.
Samen met een | HollandFit collega de resultaten van een onderzoek doornemen
Iedere deelnemer ontvangt direct na afloop van de healthcheck een persoonlijk rapport. Hierin worden de resultaten van de vragenlijst en fysieke metingen uiteengezet, maar is ook een persoonlijk advies opgenomen. Voor de organisatie is daarnaast een groepsrapportage en bijbehorend adviesrapport opgesteld.
healthcheck van Ben Pol van provincie noord holland

"Ik heb eerder eigenlijk niet zoiets gedaan via mijn werkgever. Ik heb het als super ervaren. Sommige zaken wist ik natuurlijk wel, maar het levert je toch ook weer nieuwe inzichten op.”

Ben Pol
Huismeester PNH