Duurzame inzetbaarheid

WAT IS DUURZAME INZETBAARDHEID?

Duurzame inzetbaarheid, een term die je wellicht vaker hebt gehoord. Maar wat betekent het precies en waarom is het belangrijk voor jouw organisatie? Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van werkenden om nu en in de toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en te ervaren. Duurzaam ingezette en inzetbare werkenden:
  • zijn van goede gezondheid en voelen zich energiek en vitaal
  • houden hun kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties op peil
  • zijn betrokken bij de organisaties voor wie zij werken en enthousiast en gemotiveerd door hun werk
  • hebben en houden een goede werk-privé balans

Kortom, er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit is het fundament van duurzame inzetbaarheid. Een goede fysieke en mentale gezondheid is de basis om het werk uit te kunnen (blijven) voeren. HollandFit heeft zich gespecialiseerd in vitaliteit, energie en werkvermogen. Tevens verbinden wij hieraan aanbod vanuit loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de fundamentele bouwstenen van duurzame inzetbaarheid op zowel individueel als organisatieniveau.


figuur voor gezonde leefstijl, investeren is vermenigvuldigen

WAT LEVERT HET OP?

Aandacht besteden aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is de moeite waard. Onderzoek wijst uit dat investeren in vitaliteit per persoon leidt tot o.a. 20% toename van het werkvermogen, 18% meer productiviteit en 15% daling van het ziekteverzuim. Elke euro die een werkgever besteedt aan de gezonde leefstijl van een medewerker, bespaart drie euro op de ziekteverzuimkosten.


HollandFit Collega's Karin en Marit in overleg over vitaliteit.

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor jouw organisatie? Er zijn verschillende personele uitdagingen die je tegen kunt komen als organisatie, bijvoorbeeld vergrijzing, technologische ontwikkelingen en een verhoogde werkdruk. Waar valt de grootste winst te behalen? Ga met elkaar in gesprek over duurzame inzetbaarheid en creëer draagvlak binnen de organisatie om samen te werken aan een vitalere werkomgeving.