Werken aan een Duurzaam Inzetbaarheid beleid | HollandFit

DUURZAAM INZETBAARHEID ORGANISATIESCAN

Wil je graag de duurzame inzetbaarheid en cultuur binnen jullie organisatie verbeteren? Dan helpen we je graag!

Dat doen we door allereerst goed in kaart te brengen hoe de organisatie er voor staat. Met onze DI-organisatiescan brengen we in beeld hoe medewerkers kijken naar de organisatie, het leiderschap en hun persoonlijke mogelijkheden. Zo biedt het gemakkelijk inzichten om meteen gericht te beginnen. Je kan zelf met de resultaten aan de slag, maar we hebben ook de juiste interventies op de plank liggen om de score te verbeteren.

De DI organisatiescan is het startpunt en het middel om inzicht te krijgen in vitaal werkgeverschap en energieke en verbonden collega’s. Het bestaat uit een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst die meet in vijf dimensies. 

DE REDEN WAAROM JE START  MET EEN DI-ORGANISATIESCAN

Als organisatie wil je inzicht in de vitaliteit en het werkvermogen van je medewerkers gecombineerd met gerichte vragen over de organisatiecultuur en (vitaal) leiderschap. Na het doorlopen van deze scan, heb je als organisatie per onderwerp een duidelijk beeld waar de organisatie staat en welke interventies helpen bij het verbeteren van de score. Deze 0-meting is het een startpunt van waaruit je advies krijgt over aantoonbaar werkende vervolgstappen.


De inzet van de DI organisatiescan is een bewezen methode om inzicht te krijgen in de organisatiecultuur. En wordt gebruikt om handvatten voor een meer begripvolle en productieve relatie tussen leiders en medewerkers te vinden. Het stelt jou in staat om te werken aan een grotere verbondenheid van werknemers met de organisatie en het creëren van passende gezamenlijke doelstellingen. Wij helpen bij het interpreteren van de resultaten en bieden naar wens verschillende interventies passend bij de behoeften van de organisatie.
twee tekstballonnen die in dialoog zijn

CULTUUR

Een growth bedrijfscultuur legt de nadruk op de holistische ontwikkeling van medewerkers en creëert een omgeving waarin de medewerker de beste versie van zichzelf kan zijn/worden. Medewerkers werken vanuit creatieve energie en bereiken grote(re) successen binnen de organisatie.

Een klein plantje, een middelmatig plantje en een groot gegroeid plantje wat staat voor groei

PERSOONLIJKE 

ONTWIKKELING

Als een medewerker de mogelijkheden krijgt om zichzelf te ontwikkelen, dan grijpt hij/zij deze ook vaak. De medewerker is zich bewust van wat hij in zijn mars heeft en gaat aan de slag om zichzelf te verbeteren. Medewerkers werken vanuit hun purpose (zingeving).

Een gebalde vuist wat kracht laat zien

LEIDERSCHAP

Een hoge mate van vitaal leiderschap betekent dat werknemers de ruimte voelen om zichzelf maximaal te ontplooien, hun eigen richting te kiezen en zo ook maximaal presteren.
3 vormen van betrokkenheid, met een hartje, met een duimpje omhoog en in een groep

VERBINDING

Een gevoel van verbinding op de werkvloer zorgt niet alleen voor werkplezier, het verbetert ook de productiviteit en het bevordert creativiteit.

Een tandwiel met daar in een persoon wat staat voor ontwikkeling

WERKVERMOGEN

Het werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren. De score hierop voorspelt voor de komende 3 tot 5 jaar het ziekteverzuim en de mate van productieverlies.

Overlegmoment tussen Femke en Ramon

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK

  • De DI organisatiescan is een online tool die door medewerkers, leidinggevenden en staf wordt ingevuld.
  • Het invullen hiervan kost ongeveer 20 minuten.
  • Hier volgt een rapportage uit.
  • De rapportage inclusief analyse & advies geeft een goed beeld van de huidige situatie.
  • Het advies is gericht op de benodigde verbeteringen.
Een growth mindset bedrijfscultuur legt de nadruk op de holistische ontwikkeling van medewerkers en creëert een omgeving waarin je als medewerker de beste versie van jezelf kunt zijn/worden. Medewerkers werken vanuit creatieve energie en bereiken zo grote successen samen met anderen  binnen de organisatie.  De vragenlijst toetst o.a. de kenmerken van de growth mindset vanuit de beleving van de medewerkers. Zo weet je hoe de organisatie er op dit gebied voor staat en op welke gebieden er werk aan de winkel is!
De scan bestaat volledig uit wetenschappelijk gevalideerde constructen welke daadwerkelijk meten wat ze beogen te meten. We maken o.a. gebruik van constructen/vragen van het EnergieKompas van Wilmar Schaufeli en van andere wetenschappelijk gevalideerde constructen/vragen in samenwerking met onze wetenschappelijke partner, Tilburg University.

HollandFit organisatiescan dahboard

De jarenlange ervaring van HollandFit in professionele diensten voor vitaliteit en inzetbaarheid maakt onze organisatie flexibel, daadkrachtig en efficiënt. Klanten waarderen onze dienstverlening met een 8+!


Foto van een energy up event

UNIEKE SAMENWERKING

Deze DI organisatiescan is samen met Energy Up tot stand gekomen. Energy Up maakt bedrijven succesvoller door het creëren van een optimale energiecultuur. Hun programma’s zijn gericht op beleving en fun.