Onze aanpak | HollandFit

VITALITEIT EN INZETBAARHEID

BEVORDEREN VAN WERKEND

NEDERLAND 

model vitaal gedrag is bewustwoording, vaardigheden en omgeving
Wij helpen organisaties met inzicht, borging en activatie op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Met onze aanpak zetten we in op de volgende drie pijlers om gezond en vitaal gedrag bij medewerkers te bevorderen:


Vitale bewustwording

Het begint allemaal met bewustwording van de eigen vitaliteit. Wij helpen medewerkers en organisaties bewust te worden van de eigen vitaliteit. Bijvoorbeeld door het inzetten van inzetbaarheidsscans of gezondheidsonderzoeken. Het inzicht dat dit oplevert is de eerste stap tot positieve verandering.


Vitale vaardigheden

Na de bewustwording kunnen de meeste mensen wel een steuntje in de rug gebruiken om ook echt in actie te komen. Door middel van training en coaching helpt HollandFit medewerkers om de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen om op hun eigen tempo met de eigen vitaliteit aan de slag te kunnen gaan.


Vitale omgeving

Naast bewustwording en de benodigde vaardigheden, is de omgeving waarin iemand zich bevindt van grote invloed op diens (gezonde) gedrag. Wij helpen medewerkers en organisaties de juiste randvoorwaarden te creëren voor vitaal gedrag en het thema vitaliteit te verankeren in de organisatiecultuur.


Elke geïnvesteerde euro bespaart 3 euro op ziekteverzuimkosten

DUURZAME INZETBAARHEID:

WAT IS HET EN WAT LEVERT HET OP?

Wat is duurzame inzetbaarheid precies en waarom is het belangrijk voor jouw organisatie? Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van werkenden om nu en in de toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en te ervaren.

SAMEN AAN DE SLAG MET VITALITEIT?

Ook aan de slag met vitaliteitsmanagement binnen jouw organisatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. We kijken graag samen wat de behoefte is en hoe verbeteringen te realiseren zijn.