Actueel

29.05.2017

Overwerk staat tevredenheid niet in de weg

Volgens de bevindingen blijken overuren een periode te zijn waarin de beste prestaties worden geleverd.

Uit onderzoek van Epson blijkt dat 88 procent van de Nederlanders over het algemeen tevreden is over werk en werkomgeving. 83 procent geeft aan dat de balans tussen privé en werk precies goed is. Dit ondanks het feit dat de meerderheid (69 procent) gemiddeld zes overuren per week maakt, waarvan bijna een derde (32 procent) onbetaald is.

Werkdruk en optionele activiteit
Deze overuren zijn het gevolg van een combinatie van werkdruk en extra optionele activiteit. 41 procent geeft aan dat er 'simpelweg niet voldoende werkuren beschikbaar zijn om te doen wat nodig is' en 44 procent benadrukt dat andere werkvereisten, zoals vergaderingen, rapportages en administratie, voorkomen dat zij zich op hun eigenlijke werk kunnen concentreren.

Volgens de bevindingen blijken overuren echter ook een periode te zijn waarin de beste prestaties worden geleverd, waarin ongelezen e-mails worden gelezen (40%), voltooide of uit te voeren taken gecontroleerd (42%) en professionele inzicht/vaardigheden verbeterd door te lezen (38%).

Sociale werkomgeving
Het onderzoek suggereert tevens dat overuren worden gebruikt om een meer maatschappelijk betrokken werkomgeving te creëren tijdens kantooruren. 37 procent van de medewerkers geeft aan dat zij het prettig vinden om te kletsen en contacten te onderhouden op het werk. De extra uren worden gebruikt om hun werk te doen. Dit wordt tevens ondersteund door het feit dat 85 procent het ermee eens is dat sociale interactie in de werkomgeving belangrijk voor hen is.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.