Actueel

16.05.2017

PMO in 2017 wel aan de beurt?

Eind 2016 voerden TNO en CBS de Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit.

Bijna 46.000 medewerkers deden mee aan het onderzoek. Naast alle uitkomsten rondom de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, gezondheid, ongevallen, verzuim en beroepsziekten, vielen de resultaten onder ‘gelegenheid om aan preventief gezondheidsonderzoek mee te doen’ op.

  • Bijna 83% van de respondenten is vorig jaar niet in de gelegenheid gesteld om aan een preventief gezondheidsonderzoek mee te doen. 
  • Gemiddeld 56% van de respondenten die een onderzoek kreeg aangeboden, deed mee. 
  • 45-plussers doet het vaakst mee wanneer preventief onderzoek wordt aangeboden, evenals hogeropgeleiden.
  • De bouwnijverheid en industrie kennen procentueel de meeste deelnemers; daar werden ook de meeste onderzoeken aangeboden.
  • Slechts 7% van de dienstverlenende beroepen kreeg een gezondheidsonderzoek aangeboden.

De Arbowet legt werkgevers de verplichting op om met regelmaat een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Dit om de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich brengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De invulling van ‘periodiek’ hangt af van de arbeidsrisico’s en zal bijvoorbeeld blijken uit de RI&E. Meer dan eens krijgt de ene groep medewerkers bijvoorbeeld jaarlijks een onderzoek aangeboden, en een andere groep om de drie jaar. Zou het PMO dit jaar weer aan de beurt zijn?

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.