Actueel

02.05.2017

Blijven leren op de werkvloer is een must

Nederland is vandaag welvarend, maar succes in de toekomst is niet verzekerd, stelt de OESO. 

Het is essentieel dat Nederlandse medewerkers zich blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren die passen bij de huidige economische en sociale veranderingen. Dit zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over Nederland.

Competentiebeleid
Het rapport (pdf) geeft aan dat Nederland een sterke economie heeft, mede door de collectieve ontwikkeling van vaardigheden in het verleden. Maar het leren en onderhouden van vaardigheden mag niet stil komen te liggen, willen we in de toekomst succesvol kunnen blijven.

Daarbij benadrukt OESO dat medewerkers door de veranderende productieprocessen, technologische vooruitgang in digitalisering en robotica en klimaatverandering, nieuwe collectieve vaardigheden moeten leren om die uitdagingen aan te kunnen gaan. Een beter competentiebeleid draagt bij tot economische veerkracht, meer tewerkstelling en sterkere sociale cohesie.

De OESO formuleerde 9 algemene uitdagingen voor Nederland, middels de skills-strategie. Skills (of competenties en vaardigheden) zijn het pakket aan kennis, eigenschappen en kwaliteiten die men kan leren en die individuen in staat stellen een activiteit of taak succesvol en consequent uit te voeren, waarop men verder kan bouwen of die men kan uitbreiden via leren.

Uitdaging
Er zijn drie prioriteiten die werkgevers kunnen opnemen in hun langetermijnvisie.

1. Bevorderen van meer evenwichtige vaardigheden
Dit houdt in dat meer medewerkers over basisvaardigheden (lezen, rekenen, werken met computers en social media) moeten beschikken en dat meer collega’s de kans moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen. De werkgever kan hiervoor vaak onbelast (opfris)cursussen aanbieden.

2. Creëren van leerzame werkplekken
Door medewerkers op de werkplek nieuwe vaardigheden te laten leren, kan de eerste prioriteit worden gehaald. Niet elke collega zal namelijk terug naar school willen. De werkgever kan dan bijvoorbeeld bepaalde taken bij een andere medewerker neerleggen of teams meer zelfstandig laten functioneren.

3. Bevorderen van een leercultuur
Het is bij medewerkers zelf, maar ook binnen organisaties, nog niet standaard om een leven lang te leren. Het continu leren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is echter onmisbaar om te kunnen concurreren met andere landen en met technologie die taken kan automatiseren. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan dan helpen. Ook kan de werkgever iedereen in de organisatie de kans geven om een opleiding te volgen die past bij een volgende carrièrestap of bij de strategie van de organisatie.

In de praktijk
Hoewel medewerkers het belangrijk vinden om zelf aan het roer te staan van hun ontwikkeling en inzetbaarheid (72%), zien HR-managers dat dit in de praktijk vaak niet het geval is. Het beperkte vermogen om eigen talent te verwoorden speelt de doorontwikkeling parten.

Daarnaast spelen de waan van de dag (64%) en onvoldoende stimulans door hun leidinggevende (34%) een rol. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet onder 1.100 Nederlandse medewerkers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.