Actueel

13.04.2017

Een leven lang ontwikkelen?

Brancheorganisaties vinden dat er te weinig impulsen zijn om werk te krijgen en houden.

ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties, presenteren een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners, om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam het aanbod in ontvangst. Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen.

Hiermee kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling, zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan. Dat komt hun inzetbaarheid ten goede en dat is hard nodig.

Duurzame inzetbaarheid
Kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd moet iedereen langer werken. Mensen moeten zich dus blijven ontwikkelen om op de steeds veranderende arbeidsmarkt een plek te kunnen krijgen of te houden. De koepels vinden dat er tot nu toe te weinig impulsen zijn om dit mogelijk te maken. Hun aanbod moet het tij keren en leiden tot een cultuuromslag.

Periodieke Arbeidsmarktscan
De initiatiefnemers pleiten voor een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor werkenden en werkzoekenden. Deze brengt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in kaart. ‘Loopbaanwinkels’ moeten deze PAS aanbieden en medewerkers en werkzoekenden vervolgens ondersteunen bij verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

Persoonlijke ontwikkelrekening
Een Persoonlijke Ontwikkelrekening biedt medewerkers en werkzoekenden de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor hun ontwikkeling. Werkgevers, sociale partners en de overheid kunnen geld of europunten hierop storten. De eigenaar van de persoonlijke ontwikkelrekening heeft zelf de regie over deze rekening.

Lager- en middelbaaropgeleiden met een Persoonlijke Ontwikkelrekening kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning door de overheid tot een maximum van 5.000 europunten. Deze worden omgezet in euro’s als ze daadwerkelijk worden besteed. De koepels sluiten niet uit dat op termijn een extra bijdrage van de overheid ook naar andere groepen moet gaan.

Aan de slag?
Het aanbod van de koepels past bij de investeringsagenda die nodig is voor Nederland. Het faciliteert burgers en bedrijven en biedt de overheid de kans om collectieve middelen gericht in te zetten. Het moet leiden tot meer samenhangend beleid én uitvoering in de praktijk. ABU, Cedris, NRTO en OVAL bieden daarvoor hun expertise en ervaring aan.

Lees hier Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.