Actueel

05.04.2017

Fit op het werk stimuleert fit zijn thuis

Uit een herhaalmeting blijkt dat het onderwerp gezonde leefstijl en vitaliteit nu iets beter bespreekbaar is.

Het thema gezonde leefstijl op de werkvloer, is voor medewerkers steeds belangrijker. Een groot deel van de collega’s die op het werk gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl na te leven, nemen deze instelling ook mee naar huis. Daarnaast verdienen hoge werkdruk en langdurig zitten nog de nodige aandacht.

Dit blijkt uit de herhaalmeting ‘Gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer’, uitgevoerd door Ruigrok NetPanel in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Een herhaling van het onderzoek uitgevoerd in 2014 in februari 2017, laat zien dat het belang van het onderwerp vitaliteit en een gezonde leefstijl is toegenomen. Al zijn medewerkers niet uitgesproken tevreden met de mogelijkheden die werkgevers hen aanbieden. Ook blijkt dat medewerkers, naast een goede werkplek, vooral behoefte hebben aan toevoer van frisse lucht, sport- en beweegmogelijkheden en aanbod van gezonde voeding.

Gezond gedrag ook thuis
Medewerkers vinden een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer belangrijk. Voor bijna de helft van de ondervraagde medewerkers stimuleert een gezonde leefstijl op het werk ook om een gezonde leefstijl thuis na te leven. Wel zijn werknemers van mening dat een gezonde leefstijl en vitaliteit eigen verantwoordelijkheid zijn.

“Met ons programma De Gezonde Werkvloer, willen wij naast werkgevers juist jongeren als toekomstige medewerkers en ouders bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl in hun werkzame leven. Als medewerkers fit en productief zijn op hun werk heeft dit zeker ook een positief effect op een gezonde thuissituatie”, aldus Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht.

Werkdruk maakt inefficiënt
Een andere belangrijke uitkomst is het thema werkdruk. Er zijn medewerkers die ontevreden zijn over hun inzet om hun leefstijl en vitaliteit op de werkvloer op peil te houden. Een hoge werkdruk noemt 53% van de ondervraagden hiervoor als oorzaak. Een hoge werkdruk kan ten koste gaan van de efficiëntie van de medewerkers.

Werkgevers besteden gelukkig steeds vaker aandacht aan vitaliteit op de werkvloer. Uit de herhaalmeting blijkt dat het onderwerp gezonde leefstijl en vitaliteit nu iets beter bespreekbaar is. Dit biedt perspectief om vooral de negatieve gevolgen van de werkdruk en tevens de andere negatieve omstandigheden op de werkvloer onder de aandacht te brengen.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.