Actueel

23.03.2017

Wat staat er in het Basiscontract Arbozorg?

Bekijk de factsheet met afspraken tussen werkgever, medewerkers en dienstverleners.

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, medewerkers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. De overheid heeft daarom het basiscontract geïntroduceerd. Vanaf 1 juli 2017 moeten werkgevers verplicht een (basis-)contract sluiten met arbodienstverleners. Dat is een gevolg van wijzigingen in de Arbowet.

Het ministerie van SZW maakt nu de minimale inhoud van het contract breder bekend. Er is geen modelcontract, maar de overheid geeft aan welke afspraken werkgevers en arbodienstverleners minimaal contractueel moeten vastleggen in het Basiscontract Arbozorg. Dit zijn zowel rechten en plichten voor de werkgever, de medewerker als de bedrijfsarts.

Werkgevers die meer op papier willen afspreken, kunnen dat doen in het ‘basispluscontract’. Volgens het ministerie kan daarmee de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Bijvoorbeeld door in te zetten op advisering over de leefstijl van medewerkers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Dat mag ook collectief, bijvoorbeeld per sector, maar de werkgever blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom het contract.

Bekijk de factsheet over het basiscontract.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.