Actueel

16.03.2017

Weblog: verbeterde vitaliteit in de zorgsector?

Een pamflet toont de ambitie om Nederland koploper te laten worden in de gezondheidseconomie.

door Casper Keers

Vorige week vond het symposium 'Gezond eten, gezond bewegen en gezond zijn' plaats, georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met zorgorganisatie Pennemes.

Een pamflet, aangeboden aan (inmiddels demissionair) staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn, toont de ambitie om Nederland koploper te laten worden op het gebied van de gezondheidseconomie, waarin duurzaamheid en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Actiz, Organisatie voor Zorgondernemers, vat het als volgt samen:

“Het klinkt niet al te ingewikkeld: minder vlees en meer groenten eten, meer bewegen -liefst buiten in het groen- een gezond en duurzaam eetpatroon aanleren en in zorginstellingen en probleemwijken gericht te investeren in gezond eten en positieve gezondheid, het zelf verbouwen van groente en fruit, het gebruiken van producten van telers en boeren uit de regio en het klaarmaken van pure, verse, onbewerkte streekvoeding.”

De organisaties stellen dat Nederland de kwaliteit van leven van ouderen kan verbeteren en de totale ziektelast met 5 procent kan verminderen, als overheid en zorgverzekeraars meer investeren in gezonde voeding en voldoende beweging. Bovendien zou dat minimaal 30 procent milieuwinst opleveren. Het pamflet benoemt zeven concrete maatregelen voor jong en oud die hiertoe kunnen bijdragen. Een win-win situatie!

“In zorginstellingen waar aandacht is voor eten en met verse producten wordt gekookt, hebben de bewoners meer trek in eten. Dat zien we ook in woongroepen waar bewoners, medewerkers en vrijwilligers samen koken. Niet alleen levert dat veel gezondheidswinst op, het is vaak ook nog veel gezelliger”, aldus Van Rijn, die tevens de aftrap gaf voor een landelijke beweging.

Ik kan me voorstellen dat de aanpak zoals hierboven geschetst, ook positieve invloed heeft op het welzijn van medewerkers in zorginstellingen. Samen gezond eten en meer bewegen. Een mooie ontwikkeling, die ik zeker toe kan juichen.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.