Actueel

09.03.2017

EU-OSHA: zo blijft grijs gezond

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘.

Het Europees Parlement wilde onderzoeken hoe verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk mogelijk is, met de problematiek van een vergrijzende beroepsbevolking in het achterhoofd. Doel: ondersteuning bieden bij ontwikkeling van beleid op dit terrein.

Beroepsbevolking vergrijst en krimpt
De beroepsbevolking in Europa vergrijst en krimpt in hoog tempo. In 2030 vormt de groep medewerkers in de leeftijdscategorie 55-64 jaar in veel Europese landen waarschijnlijk minstens 30 procent van de werkende bevolking. Nog weer tien jaar later, in 2040, zal bijna 27 procent van de Europese beroepsbevolking ouder zijn dan 65 jaar, is de schatting. Die vergrijzende beroepsbevolking stelt iedereen die betrokken is bij veilig en gezond werken voor een aantal problemen, voorziet EU-OSHA.

Problemen vergrijzende beroepsbevolking
Het is zeker niet onmogelijk voor oudere werkenden om op een prettige manier de eindstreep te bereiken van hun werkende leven. En economisch gezien is het ook heel belangrijk dat dit lukt. EU-OSHA signaleert een aantal problemen. Om het proces van gezond werkend ouder worden structureel te kunnen begeleiden is het zinvol bij de volgende hobbels stil te staan:

• Een langer arbeidsleven kan ook een langere blootstelling aan risico’s met zich meebrengen.
• Meer medewerkers zullen kampen met chronische gezondheidsproblemen en specifieke behoeften hebben.
• Oudere medewerkers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
• Het is zaak rekening te houden met het hoge aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren. Datzelfde geldt voor banen met een zware lichamelijke en/of geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en atypische werktijden.
• De preventie van arbeidsongeschiktheid, arbeidsrevalidatie en re-integratie winnen aan belang.
• Op maatschappelijk niveau is de aanpak van discriminatie op basis van leeftijd geboden.

Bekijk de interactieve kaart over de vergrijzende beroepsbevolking door EU-OSHA.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.