Actueel

07.03.2017

Investeren in de preventiemedewerker?

Met de nieuwe Arbowet in zicht kan de preventiemedewerker zijn eigen positie te versterken.

Maar hij moet die kans zelf grijpen. “Niemand anders gaat het voor hem doen”, zegt Pieter Diehl, veiligheidskundige en voorzitter van de beroepsvereniging van de preventiemedewerker (BVAA). 

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is mede bedoeld om de positie van de preventiemedewerker te versterken. Als de wet van kracht wordt, moet de OR voortaan instemmen met de aanstelling van de preventiemedewerker. De werkgever moet dan onderbouwen welke eisen hij aan de preventiemedewerker stelt. Het instemmingsrecht van de OR geeft de preventiemedewerker draagvlak in de organisatie, zegt Diehl.

Volwassen rol binnen organisatie
Volgens Diehl past deze wetswijziging in de ontwikkeling die de preventiemedewerker heeft doorgemaakt, sinds deze functionaris in 2005 voor alle werkgevers verplicht werd gesteld. “We hebben de babyfase gehad waarin niemand precies wist wat er van de preventiemedewerker werd verwacht. Daarna begon hij zich wat meer te ontwikkelen. Als de preventiemedewerker goed inspeelt op de wijziging van de Arbowet, kan hij bevoegdheden opeisen en echt volwassen worden.”

Gesprekspartner van bedrijfsarts
Voor het eerst wordt de preventiemedewerker gesprekspartner van de bedrijfsarts. Diehl meent dat de preventiemedewerker voldoende kennis heeft, ondanks dat er geen speciale opleiding voor deze functie is.

“Als er organisaties zijn met een slechte preventiemedewerker, hadden de arbodeskundigen al lang aan de bel moeten trekken. We hebben allemaal een ander kennisniveau, of je nu bedrijfsarts bent of hogere veiligheidskundige. Maar de kennis die een preventiemedewerker van de organisatie heeft, is meestal onovertroffen. Dus is hij de juiste gesprekspartner als het gaat om preventie.”

Investering in preventie
Diehl is blij dat de voorgenomen wijzigingen in de Arbowet ook de positie van de bedrijfsarts versterken. Als voorbeeld noemt hij de vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek. “Om het even hard te zeggen, de bedrijfsarts is in het verleden op een nette manier het bedrijf uit gewerkt. Via de wet komt hij nu weer terug.

Werkgevers zien dat als een kostenpost: ‘Moet ik hem betalen om hier rond te lopen?’ Maar bij preventie geldt dat het geld oplevert. Op het moment dat het geld kost, moet je ermee stoppen. Als wij als arbodeskundigen of als bedrijfsarts de verzuimkosten en de beroepsziekten niet terugdringen, doen we iets verkeerd.”

Preventief Medisch Onderzoek
De grote teleurstelling over de wijzigingen in de Arbowet ligt volgens Diehl in het feit dat het preventief medisch onderzoek er bekaaid vanaf komt. “Daar had ik wel iets meer over willen zien. Het staat al in de wet dat de werkgever een PMO moet aanbieden, maar vaak gebeurt dat niet. Eén bedrijfsarts kan in zijn uppie best een aantal werkplekken bezoeken, maar met een PMO of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek krijg je een beeld van de hele situatie op de werkvloer.”

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.