Actueel

06.03.2017

Persoonlijk leerbudget wordt als effectief beschouwd

Bij de opleidingskeuze van medewerkers heeft de manager veel macht, blijkt uit onderzoek.

En het persoonlijk leerbudget? Dat wordt als effectief beschouwd. Wel wordt er te veel gelet op de waarde van een diploma, in plaats van de bijdrage die een opleiding kan leveren aan de carrière.

Met HRD Trends 2017 van NIDAP en Springest werden 3.940 medewerkers bevraagd. In het bijzonder zijn de resultaten in de industrie- en zorgsector benoemd.

Mentaliteit
Het rapport vertelt een duidelijk verhaal over onder meer de mentaliteit van medewerkers. 59 procent van de ondervraagden geeft aan meer belang te hechten aan kennisverbreding dan verder specialiseren. De meerderheid (53 procent) is van mening dat werkgevers voldoende actie ondernemen om doorleren te stimuleren.

Eén van de belangrijkste conclusies: 77 procent van de medewerkers vind doorleren altijd de eigen verantwoordelijkheid. Slechts 21 procent van de ondervraagden is bekend met het scholingsrecht in de WWZ. Werkgevers in Nederland nemen ontwikkeling serieus.

Populaire opleidingen
· MBO Niveau: zorg & welzijn, financieel / administratief of technische opleidingen
· HBO Niveau: zorg & welzijn, bedrijfskunde, onderwijs
· HBO+ Niveau: onderwijs, zorg & welzijn, management

Op HBO en HBO+ komen HRM opleidingen op de vierde plaats.

Persoonlijk leerbudget
Drempelverlagende factoren die leren stimuleren, zijn de opkomst van blended learning en e-learning, zelfsturing en de versoepeling van werktijden. De belangrijkste reden voor medewerkers om een opleiding niet te volgen, zijn nog altijd de kosten (31 procent).

Daarentegen zegt 60 procent van de ondervraagden dat ze graag gebruik zouden maken van een persoonlijk leerbudget. Nog eens 57 procent zegt dat ze dan ook meer zouden gaan leren.

De waarde van het diploma (51%), de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid van de opleiding, zijn de drie belangrijkste factoren bij de keuze. 27 procent vindt carrièreperspectief de belangrijkste reden om een opleiding te volgen.

De macht over het leerproces
Van de ondervraagden zoekt en boekt 85 procent zelfstandig een opleiding. De afdeling HR heeft, in verhouding tot de directe leidinggevenden, weinig invloed bij het beginnen van een nieuw leermoment. De manager heeft gedurende het zoek-, vergelijk- en boekproces het meeste invloed op de medewerker.

25 procent krijgt advies van vrienden, familie en collega's tijdens de zoektocht naar een opleiding. De gelijken van medewerkers spelen een belangrijke rol in het leerproces; 53 procent geeft de voorkeur aan groepen die zijn samengesteld uit vakgenoten. In 2015 was dit nog 39 procent.

Industriële sector
Het onderzoek toont aan dat het leren bij bedrijven in de industriesector veelal traditioneel wordt georganiseerd. Hoewel veel medewerkers in aanraking zijn geweest met 'nieuwe' leermethodes, vindt een groot deel van het leren nog steeds plaats door middel van traditionele cursussen en trainingen - vooral op gebied van veiligheid & arbo evenals analytische vaardigheden.

De meest opvallende conclusie: 100 procent van de medewerkers zegt meer te gaan leren als ze een persoonlijk leerbudget zouden hebben.

Zorgsector
Organisaties in de zorgsector pakken nieuwe manieren van leren op. Veel medewerkers zijn al in aanraking zijn geweest met e-learning of blended learning. Het merendeel van opleidingen zijn op HBO niveau en van langere duur - een indicatie van de doorgroei mogelijkheden in de zorg.

Trainingen en cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit zijn erg populair. Op bachelor niveau zijn bedrijfsmanagement opleidingen het meeste gevolgd - na zorg & welzijn opleidingen. Op masterniveau is dit HRM. Slechts vijftien procent van de medewerkers uit de zorgsector heeft een persoonlijk leerbudget. Het overgrote deel van deze persoonlijke leerbudgetten zijn salarisafhankelijk.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.