Actueel

23.02.2017

Gaat de afschaffing van de scholingsaftrek door?

De voorgenomen bezuiniging staat haaks op het speerpunt 'een leven lang leren'. 

De meeste politieke partijen lijken de afschaffing van de scholingsaftrek toch overeind te houden, zo blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma´s door het Centraal Plan Bureau. Vorig jaar klonk bij vrijwel alle Kamerfracties nog verontwaardiging over de afschaffing.

Een leven lang leren
"Wij roepen partijen op de scholingsaftrek voor iedereen te behouden," zegt de voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals, Nic van Holstein. De bezuiniging op de scholingsaftrek staat haaks op één van de speerpunten van het kabinetsbeleid: Een leven lang leren.

"Meer dan ooit is er behoefte aan voortdurende bij- en omscholing. Met digitalisering is scholing voor de ontwikkeling van medewerkers belangrijker dan ooit," stelt CNV-voorzitter Limmen. Scholing zorgt dat mensen aan het werk kunnen blijven en langdurig en breed inzetbaar zijn. Scholing en ontwikkeling van werkenden zou dan ook gestimuleerd moeten worden in plaats van afgebroken.

Scholingsregeling voor iedereen?
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor afschaffing van de scholingsaftrek was er in de Kamer nog breed verzet te horen. Nu lijken alleen nog D66 en het CDA voor een fiscale scholingsregeling waar iedereen gebruik van kan maken, zo blijkt uit de doorrekeningen van het CPB. De VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, komen met voorstellen die alleen voor beperkte doelgroepen toegankelijk lijken. "Het opleidingsniveau zou niet uit moeten maken, om- en bijscholing is van belang voor alle werkenden. Ook voor hoger opgeleiden," aldus Van Holstein.

Verbreding aftrekmogelijkheden
De VCP wil juist dat de aftrekmogelijkheden worden verbreed. "Door de kosten voor zowel scholing als ontwikkeling aftrekbaar te maken, krijgen professionals meer tijd, geld en ruimte om in zichzelf te investeren," zegt Van Holstein. "Scholing zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen blijven en duurzaam inzetbaar zijn. Scholing en ontwikkeling van werkenden moeten gestimuleerd worden in plaats van afgebroken. Wil Nederland een innoverend kennisland zijn, dan kan dat alleen met hoogwaardig gekwalificeerde professionals. Menselijk kapitaal moeten we daarom behouden en waar het kan vergroten."

Dinsdag werd in de Tweede Kamer een petitie met 3.000 handtekeningen aangeboden die gericht is tegen de voorgenomen afschaffing van de scholingsaftrek.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.