Actueel

23.02.2017

Autoriteit verbiedt alcohol- en drugscontrolebeleid

Organisatie trekt alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers in.

Energiebedrijf Uniper wilde gegevens over de gezondheid van medewerkers verwerken. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) had beleid vastgesteld om alcohol- en drugstesten in te zetten om onveilige situaties te voorkomen. Het energiebedrijf zou op deze manier medische gegevens van medewerkers verwerken, zoals de uitkomsten van adem- en wangslijmtesten. Wie niet wilde meewerken, zou een gesprek met de leidinggevende krijgen en liep het risico op een andere positie te worden geplaatst.

Wettelijke eisen verwerking medische gegevens
Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag over het algemeen geen alcohol- en drugstesten inzetten waarbij medische gegevens van medewerkers worden verwerkt. Dit soort testen mogen in beginsel alleen afgenomen worden als dit in de wet is geregeld, zoals voor de luchtvaart.

De gegevens kunnen in een arbeidsrelatie niet op grond van toestemming van de medewerker worden verwerkt. Medewerkers zijn immers niet vrij in hun keuze om wel of niet mee te werken aan deze controles.

Alleen bedrijfsarts mag medicijngebruik inzien
In het beleid van het energiebedrijf stond ook dat medewerkers gevraagd zou worden hun leidinggevende te informeren over het gebruik van medicijnen die het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid beïnvloeden (medicijnen met gele sticker).

Dit is in strijd met de wet omdat werkgevers deze gegevens over de gezondheid van hun personeel zelf niet mogen verwerken. Alleen de bedrijfsarts mag dit doen in het kader van de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. Het moet daarbij gaan om medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij gevaar voor de medewerker of omstanders kan ontstaan bij gebruik van deze medicijnen.

Bij misbruik ontslag op staande voet
Misbruik van alcohol of drugs op de werkvloer kan verregaande gevolgen hebben. Niet alleen komt het productieproces in gevaar doordat het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid van de medewerker wordt aangetast, herhaald misbruik kan ook grote gevolgen hebben voor de medewerker zelf.

Zoals ook het geval was bij een automonteur die op de werkvloer meermaals met alcohol werd betrapt, zelfs na waarschuwing dat een volgende keer ontslag op staande voet zou betekenen. Het hof stelde de werkgever in het gelijk.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.