Actueel

13.02.2017

Ongezonde medewerkers houden werken niet vol

23% van de medewerkers met een minder goed ervaren gezondheid, denkt tot de 62,5 jaar te werken.

Ongezonde medewerkers denken hun huidige werk tot een leeftijd van gemiddeld 62,5 jaar te kunnen volhouden. Dat is ruim 2,5 jaar korter dan medewerkers die een goede gezondheid ervaren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO.

Het statistiekbureau deed onderzoek onder medewerkers van 45 tot 65 jaar. Bijna een kwart (23%) van de ondervraagden gaf aan een minder goede gezondheid te hebben.

Langer kunnen werken
Als voorwaarde om tot een hogere leeftijd door te werken, noemen medewerkers 'minder uren of minder dagen per week werken' het vaakst. 'Lichter werk, lichamelijk en/of psychisch' wordt als tweede belangrijke voorwaarde genoemd. Voor medewerkers met een minder goede gezondheid is daarnaast ook een ’betere gezondheid’ belangrijk om langer aan de slag te kunnen blijven.

De leeftijd waarop mensen daadwerkelijk met pensioen gaan, ligt nu gemiddeld op 64 jaar en vijf maanden. De AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt momenteel 65 jaar en negen maanden.

Langer willen werken
Voor de leeftijd tot waarop 45- tot 65-jarige medewerkers willen blijven werken, is het verschil kleiner: medewerkers met een als minder goed ervaren gezondheid willen doorwerken tot 64 jaar, medewerkers met een goede gezondheid een half jaar langer.

De gegevens in dit bericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.