Actueel

06.02.2017

Familie thuiswerkers soms de dupe

61% van de collega’s die incidenteel thuiswerken geeft aan dat familieactiviteiten er weleens bij in schieten.

Dat is vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. Het afmaken van (over)werk is voor veel medewerkers die incidenteel thuiswerken wel de belangrijkste reden om thuis te werken. Het gevolg lijkt dan ook logisch.

Incidentele thuiswerkers werken beduidend vaker over (83 procent) dan niet-thuiswerkers (62 procent) en collega’s die gewoonlijk thuiswerken (67 procent). Vooral managers, ICT’ers en docenten werken frequent incidenteel thuis. Zij werken vaak over en ervaren relatief vaak een hoge werkdruk. Ook zelfstandig ondernemers die wel eens thuiswerken ervaren relatief vaak een hoge werkdruk.

Het werk heeft in het algemeen minder te lijden onder familie-activiteiten dan de familie onder het werk. Werkenden die incidenteel thuiswerken, geven het vaakst aan dat het werk lijdt onder privé-activiteiten: 36 procent van de medewerkers en 51 procent van de zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken, verwaarloost het werk weleens vanwege de familie.

De resultaten in dit bericht zijn deels ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) die CBS en TNO samen uitvoeren.

Onlangs gaf de woordvoerder van minister Asscher aan dat de minister het Franse recht op onbereikbaarheid, ook in Nederland wil laten gelden.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.