Actueel

02.02.2017

Werving en selectie: 6 trends

Hays benoemt zes trends in de categorie werving en selectie. Herkenbaar?

1 Integratie werk en privé
Waar vrijwel iedereen de term ‘balans werk-privé’ herkent en of hanteert, stelt Hays dat het vanaf nu gaat om ‘work-life integratie’. Flexibiliteit staat hierbij centraal. Denk bijvoorbeeld aan vaders die parttime gaan werken en sectoren die 24/7 actief zijn. Het gevolg is dat werk en leven steeds meer met elkaar geïntegreerd raken, waardoor je eigenlijk niet meer kan spreken van balans in de klassieke zin. Bij de integratie van werk en privé zijn vitaliteit en geluk van groot belang. Vitaliteit en ‘happiness’ wordt bij steeds meer organisaties een strategisch aandachtspunt. Dat maakt hen direct ook meer aantrekkelijk als werkgever. Met aandacht voor vitaliteit en geluk, sla je twee vliegen in één klap.

2 Werk wordt persoonlijk
Een trend die in 2017 doorzet is het bewuster kiezen voor een werkgever. Qua cultuur, waarden, sfeer en overtuigingen zoekt men een organisatie die bij hen past. Wil je als werkgever succesvol zijn en talent aantrekken, dan moet je kandidaten emotioneel raken, aldus Hays. Jong talent werf je met een goed verhaal en beleving. Wanneer je een emotionele verbinding aangaat, kun je rekenen op snel effectief en persoonlijk samenwerken.

3 Alle generaties komen samen
Met name in grote organisaties komen alle generaties samen. Een krachtige troef voor de continuïteit van organisaties is de kennisoverdracht van oud op jong. De uitdaging is om iedereen tevreden te houden en aansluiting te vinden bij de leeftijd- en ervaringsgroepen. Daarnaast gaan traditionele hiërarchieën op de schop. De grootste groep beroepsbevolking bestaat uit millennials die in plaats van een baas, een leider wensen die hen coacht en ondersteunt. Iemand waar je naartoe kan stappen en een informele relatie mee opbouwt. Er zal dan ook vaker gevraagd gaan worden naar flexibele leidinggevenden met een flinke dosis ‘people skills’.

4 Robots en recruitment
In 2017 wordt solliciteren via digitale communicatiemiddelen de norm. Kandidaten willen met enkele klikken de gezochte informatie vinden. Lukt dat niet, dan haken zij af. Wanneer een communicatiemiddel geen aandacht heeft voor interactiedesign, is het niet langer effectief. Een robot zal zijn intrede doen om veelgestelde vragen te beantwoorden of om gerichte content en informatie gepersonaliseerd te sturen. De balans tussen mens en techniek moet echter bewaakt worden, juist vanwege de persoonlijke touch. De techniek kan het voorbereidende werk uit handen nemen. Data-gedreven HR en marketing zal de komende jaren een vlucht nemen.

5 Hooggeschoolde professionals met soft skills
Er ontstaat een tekort aan hooggeschoolde professionals, met name in de IT-sector. Globalisering op de arbeidsmarkt versterkt die trend. Organisaties staan te springen om slimme talenten en zogenoemde soft skills worden daarbij steeds belangrijker. Naast de meetbare en functionele vaardigheden, zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheden, goed zorgen voor jezelf, veerkrachtig zijn en focus hebben, belangrijke eigenschappen van (nieuwe) medewerkers. De onderhandelingspositie van de hooggeschoolde professional met soft skills neemt dan ook toe, evenals de salarissen en de gestelde eisen aan de werkomgeving.

6 Vast of flex?
Vast en flex komen samen in 2017, stelt Hays. Contractvormen worden minder interessant en talent staat steeds meer centraal. Bovendien wordt het voor organisaties, met de flexibilisering van de arbeidsmarkt in het achterhoofd, steeds belangrijker om flexibele krachten op een duurzame manier aan zich te binden en talent dat eenmaal binnen is dichtbij te houden.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.