Actueel

12.01.2017

Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid verruimd

Het aantal aanvragen bleek fors hoger dan het beschikbare budget.

Voor het tijdvak 2016 van de regeling Duurzame Inzetbaarheid, werd 13 miljoen euro beschikbaar gesteld aan organisaties. Om tegemoet te kunnen komen aan de vraag, is het plafond verhoogd naar 30 miljoen euro.

Succesvol
Het grote aantal aanvragen is een teken dat werkgevers oog hebben voor de vitaliteit van hun medewerkers en hiervoor de ESF-gelden weten te vinden, stelt het Agentschap. Ook in de Staatscourant wordt de aanvraagronde als succesvol beschouwd.

Aan de slag?
'In totaal is naar schatting voor een bedrag van € 30.000.000,– subsidie aangevraagd. Hiermee is het beschikbaar gestelde budget van € 13.000.000,– overschreden. Het is wenselijk de getoonde belangstelling voor het thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers te honoreren om de duurzame inzetbaarheid zoveel mogelijk te stimuleren. Alle plannen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling zullen worden gehonoreerd.'

Hiermee kunnen in plaats van maximaal 650 organisaties nu 1.500 tot 2.500 bedrijven en instellingen aan de slag met duurzame inzetbaarheid. 

Om de grote hoeveelheid extra aanvragen te kunnen beoordelen, wordt de beslistermijn van Agentschap SZW verruimd naar uiterlijk 30 weken. Organisaties ontvangen binnen die termijn al dan niet een beschikking voor subsidie.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.