Actueel

17.09.2018

Gecombineerde leefstijlinterventie effectief bij overgewicht

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar. Onderzoek van het Zorginstituut laat zien dat een gecombineerde aanpak effectief is.

Nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM laten zien dat bijna de helft van alle volwassen Nederlanders matig of ernstig overgewicht heeft. In 2017 had 49% van de volwassen overgewicht, extreem overgewicht kwam  bij 14% van de volwassen voor. Bij een BMI van 30 of hoger is er sprake van extreem overgewicht (obesitas).

Uit eerder onderzoek van het Zorginstituut¹ blijkt dat een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een effectieve interventie bij overgewicht en obesitas is. Gecombineerde leefstijlinterventie wil zeggen een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering. Die gericht is op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. De interventie kan in de vorm van een programma aangeboden worden, zowel individueel als in een groep.

Gezondheid en gewicht zijn in eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. Toch kan de werkgever hier ook een rol in spelen, zeker wanneer een ongezonde leefstijl en gewicht leiden tot meer ziekteverzuim. Voor bedrijven zijn er diverse trajecten en programma’s mogelijk, eventueel mede gefinancierd met een ESF subsidie. Voor werknemers is er wellicht vanaf 2019/2020 vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering mogelijk op het vlak van advies en begeleiding.

 ¹ 'Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie' uit 2009, Zorginstituut Nederland

Contact informatie
Actueel | :
10.12.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 3% van de productiviteit in het onderwijs samenhangt met de scholing van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.