Actueel

16.08.2018

Zes jaar langer doorwerken is voor 50-plussers geen probleem

Inspanning van bedrijven om medewerkers gezond te houden loont en resulteert in langer doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd. 

De meeste medewerkers die nu 50 jaar of ouder zijn, kunnen zonder al te veel moeite zes jaar langer doorwerken dan de huidige pensioenleeftijd. Dit betoogt de Canadese onderzoeker Michaël Boissonneault.

Het blijkt dat ernstige gezondheidsproblemen zich doorgaans pas voordoen op hoge leeftijd, ver voorbij de pensioenleeftijd. Wél blijkt dat langer doorwerken niet altijd vanzelf gaat. Wat betekent dit voor u als werkgever? De belangrijkste bevinding is dat bedrijven zich moeten inspannen om medewerkers gezond te houden. Mentale gezondheid is van daarbij van groot belang. David van Bodegem, verouderingswetenschapper bij Leyden Academy, geeft aan dat de meeste uitval in de werksituatie niet komt door fysieke klachten, maar door mentale klachten zoals bijvoorbeeld burn-outs en depressies.

Er blijken verschillen te zitten tussen type werknemer of soort werk. Mensen met een hogere opleiding kunnen gemiddeld langer doorwerken dan mensen met een lagere opleiding of met een fysiek zwaar beroep. Om deze groepen te ontlasten, moet er tijdig geschakeld worden. Een werkgever moet hierover nadenken en zorgen dat medewerkers zo vitaal mogelijk blijven.

In Nederland gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021. Een jaar later hangt de AOW-leeftijd voor het eerst af van de levensverwachting. Dat betekent dat wanneer mensen gemiddeld langer blijven leven, de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog gaat. Zo is deze voor 2022 reeds vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.