Actueel

21.06.2018

Subsidie duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Vanaf 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur staat de aanvraagperiode ESF regio’s en sectoren open.

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. 

Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt hiervoor € 25 miljoen beschikbaar.

Informatiebijeenkomst
Holland Fit woonde 15 juni jl. de informatiebijeenkomst ‘ESF Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’ bij. Hierbij werd onder andere benadrukt dat de volledigheid van de aanvraag van belang is. Daarnaast moet het project open staan voor alle arbeidsorganisaties binnen de sector of de arbeidsmarktregio. ‘Oplossen van knelpunten binnen sector’; dat moet inhoudelijk het doel zijn.

De subsidieregeling vindt u hier:  http://wetten.overheid.nl/BWBR0035033.               

Meer informatie over de mogelijkheden van scholing en over wettelijke verplichte taken leest u in de toelichting bij de regelwijziging van 22 mei: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-27835.html.

Meer over mogelijke activiteiten leest u in de menukaart 2018.

Aan de slag?
Holland Fit informeert u graag verder over mogelijke invulling van de subsidie ESF regio’s en sectoren. Neem voor meer informatie contact op via 010 – 280 7080 of info@hollandfit.nl en inventariseer de mogelijkheden.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.