Actueel

24.05.2018

Holland Fit is AVG-proof

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de huidige privacywetgeving Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De kans is groot dat je er al iets over hebt gehoord. Veel bedrijven zijn in de aanloop naar 25 mei bezig om hun privacybeleid aan te scherpen. Ook Holland Fit is aan de slag gegaan en inmiddels kunnen we vermelden dat we AVG-proof zijn.

Wat verandert er nu? Een aantal belangrijke veranderingen op een rijtje:

  • De nieuwe wet versterkt de positie van de betrokkenen. De privacyrechten worden uitgebreid voor mensen van wie gegevens worden verwerkt. Dat betekent dat medewerkers van klantorganisaties, zoals een deelnemer aan een gezondheidstraject, meer privacy-rechten heeft. Medewerkers hebben bijvoorbeeld het recht om vergeten te worden, hun eigen gegevens op te vragen of te laten vernietigen.
  • De AVG zorgt verder voor meer verplichtingen voor organisaties die gegevens verwerken. Zij hebben de verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. Een voorbeeld wat voor Holland Fit geldt, is bijvoorbeeld een register met doeleinden en bewaartermijnen van algemene en bijzondere persoonsgegevens.
  • De verordening geldt per 25 mei in de hele Europese Unie (EU).

Meer lezen over privacy bij Holland Fit? Bekijk de privacyverklaring.

Contact informatie
Actueel | :
21.09.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 3% van de productiviteit in de zorg samenhangt met de scholing van de medewerkers?
17.09.2018

ESF subsidie in de praktijk: Hogeschool Rotterdam

De ESF subsidie is bedoeld ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Het klantverhaal van Hogeschool Rotterdam illustreert een voorbeeld uit de praktijk.

17.09.2018

Gecombineerde leefstijlinterventie effectief bij overgewicht

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar. Onderzoek van het Zorginstituut laat zien dat een gecombineerde aanpak effectief is.