Actueel

26.04.2018

Leefstijlgeneeskunde biedt het meeste perspectief op medische en financiële winst

Potentieel van leefstijlgeneeskunde – preventief én curatief – is ongekend groot.

Erken leefstijlgeneeskunde als medisch specialisme. Dat schrijven Martijn van Winkelhof, Hanno Pijl en Margo Vliegenthart in hun stuk ‘Gezondere levensstijl is een onderschat medicijn voor de moderne mens’ (NRC, 3 april 2018). Zij zijn (mede)ondertekenaars van de brief aan de Tweede Kamer omtrent dit onderwerp.

Er zijn voldoende serieuze indicaties en studies dat leefstijl in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van dure aandoeningen, zoals darmziekten of astma. Verder is er bewijs dat runningtherapie ook kan helpen bij angststoornissen, dat specifieke diëten kunnen helpen bij de ziekte van Crohn en dat buikvetreductie kan leiden tot aanzienlijke verbetering van astma. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen zingeving, beweging en dementie voor chronische ontstekingen (reuma, eczeem, psoriasis).

In onze moderne tijd lijdt de mens vooral, meer dan de helft, aan chronische leefstijlziekten welke vaak primair of mede het gevolg zijn van bewegingsarmoede, chronisch overgewicht, slechte voeding, drank/drugs en slaapgebrek. Toch dringt leefstijlgeneeskunde onvoldoende door tot het curriculum geneeskunde en het medisch protocol, en daardoor bereikt het de spreekkamer niet.

Door middel van debat willen de ondertekenaars het ongekend grote potentieel aan medische en financiële winst met betrekking tot leefstijlgeneeskunde op tafel leggen. Om dit te benutten is politieke slagkracht nodig. Onder de ondertekenaars scharen zich onder andere prof. Dr. Casper van Eijck (chirurg), dr. Bram Bakker (psychiater) en prof. Dr. Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie).

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.