Actueel

26.04.2018

Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met lager verzuim

Het grootste verschil is zichtbaar in de bedrijfstak vervoer en opslag.

Aandacht voor veilig en gezond werken gaat in alle bedrijfstakken samen met een lager verzuim. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 van TNO en CBS.

In de bedrijfstak vervoer en opslag is het verzuim van werknemers die veel aandacht voor veilig en gezond werken ervaren 3,4 procent. Van werknemers in die bedrijfstak die minder aandacht voor veilig en gezond werken ervaren is het verzuim 6,1 procent. Binnen de bedrijfstak informatie en communicatie is het verschil het kleinst; deze percentages zijn 2,5 procent en 2,9 procent. Of er sprake is van een oorzakelijke verband tussen aandacht voor veilig en gezond werken en ziekteverzuim kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat er in Nederland veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Bijna 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden en dat er een aanspreekcultuur heerst.

Er is vooral veel aandacht voor dit onderwerp in bedrijfstakken waar werknemers vaak gevaarlijk werk doen, zoals in de bouw en de industrie. Echter blijkt uit het onderzoek dat veilig en gezond werken niet alleen leeft bij risicoberoepen. Ook onder werknemers met een administratief beroep geeft 75 procent aan dat er veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Over alle bedrijfstakken samen bezien zijn het de managers die het meest aangeven dat er op werk veel aandacht is voor veilig en gezond werken.

Contact informatie
Actueel | :
19.08.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 17% van de klanttevredenheid in de bouwnijverheid samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
16.08.2018

Stijging aantal gemeenten dat werkt aan vitaliteit

Bijna driekwart van de gemeenten zet in op vitaliteit.

16.08.2018

Vitaal aan het werk na de zomervakantie

Pas deze tips toe om vitaal weer aan de slag te gaan.