Actueel

29.03.2018

Samen voor een gezonde omgeving

‘Neem de regie’ is de boodschap van het JOGG-Kennisfestival.

Op woensdag 28 maart vond het Kennisfestival van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) plaats. JOGG is een landelijke stichting die zich inzet voor een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag. Het bereik is inmiddels 1 miljoen kinderen en 136 gemeenten nemen deel. Dit aantal groeit nog steeds. In 16 gemeenten is inmiddels, over een aantal jaren gemeten, een daling van het BMI geconstateerd. Daarnaast is onlangs de eerste jaarlijks te herhalen ‘Week voor de gezonde jeugd’ afgetrapt in Den haag.

De bijeenkomst bracht inspiratie, kennis, successen en ervaringen bijéén. De voornaamste uitdaging voor verandering zijn de bestaande systeemgrenzen. Ons economisch systeem maakt een gezonde leefstijl duurder dan een ongezonde leefstijl. Dit resulteert onder andere in een verslechterde relatie tussen opleidingsniveau en gezonde levensjaren.

Jolande Sap, bestuursvoorzitter van de Federatie voor Gezondheid, bracht deze systeemgrenzen nader in beeld. Daaruit kwam naar voren dat de Foodindustrie te weinig aandacht besteed aan gezondheid en dat er binnen de zorg onvoldoende aandacht wordt besteed aan voeding (aantal opleidingsuren in de artsenopleiding in Nederland over het onderwerp voeding bedraagt 24 uur). Daarnaast is er een zeer scheve verhouding ontstaan tussen de opbrengsten binnen deze sector én de benodigde investering om het negatieve effect op het milieu op te lossen.

Holland Fit is bedrijfspartner van JOGG. Samen lanceerden wij vitaliteitsplatform Gezonde Werkvloeren (www.gezondewerkvloer.nl). We streven naar een werkomgeving waarin vitaliteit de normaalste zaak van de wereld is. Waar de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. Samen dragen we bij aan een gezondere samenleving. Het platform biedt gratis tools om gezondheid en vitaliteit op de werkvloer te stimuleren.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.