Actueel

28.03.2018

Leefstijlinterventies via de werkgever?

Er heerst veel onduidelijkheid rondom het aanbod van leefstijlinterventies. 

Mensen met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s. Zorginstituut Nederland geeft aan dat deze groep weinig gebruik maakt van behandelingen die de risico’s kunnen verminderen.

Het gaat om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten niet wanneer het vergoed kan worden, waardoor het weinig wordt aangeboden.

Sinds 2009 kan de gecombineerde leefstijlinterventie worden vergoed uit het basispakket. Echter is er nog steeds geen structureel aanbod van GLI. Er is geen goed georganiseerd aanbod en huisartsen kunnen patiënten niet verwijzen.

Zorginstituut Nederland doet er alles aan om deze onduidelijkheden weg te nemen, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten aan welke voorwaarden de behandelaars en een GLI precies moeten voldoen. Het is als werkgever van belang op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfseigen interventies.

Bekijk onze maatwerkoplossingen met betrekking tot diverse gezondheidsprojecten. Neem contact met ons op om te bespreken wat je als werkgever op dit gebied kunt betekenen.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.