Actueel

17.01.2018

Arbeidsvoorwaardennota: balans en innovatie

Cao's moderniseren om de waarde van
het instrument voor de toekomst te kunnen behouden? 

In de arbeidsvoorwaardennota 2018 vragen VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN
speciale aandacht voor drie onderwerpen:

  • Investeren in modernisering van arbeidsvoorwaarden en in gezonde arbeidsverhoudingen
  • Maatwerkafspraken over langer doorwerken en afspraken over de eigen regie van medewerkers over hun inzetbaarheid
  • Passende loonafspraken die aansluiten bij de (bedrijfs)resultaten

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN verenigen gezamenlijk het grootste deel van de Nederlandse werkgevers. Tot de aangesloten brancheverenigingen en ondernemingen horen zowel de kapper op de hoek als het internationaal opererende chemiebedrijf, en alles daar tussenin. Dit kleurrijke palet maakt de Nederlandse economie sterk. Maar de grote diversiteit en verscheidenheid leidt er ook toe dat de wensen en behoeften van al die leden niet in één verhaal te vangen zijn.

De arbeidsvoorwaardennota geeft werkgevers dan ook vooral richting en handvatten. Op welke onderdelen het arbeidsvoorwaardenoverleg zich aan werkgeverszijde toespitst, kan verschillen – en is afhankelijk van zaken als de omvang van een bedrijf of de ontwikkelingen binnen de sector.

Naar Nota Arbeidsvoorwaarden 2018 'Werken aan balans en innovatie'

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.